Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 4

14.02.2019

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 57

19.12.2019

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 38

17.12.2020

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 11

11.02.2021

 

Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtovuoro kirkonkylän valoladulle

 

36/12.04.02/2020

 

Vapsivlk 14.02.2019 § 4

 

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Kirkonkylällä on koiralatu, mutta kennelkerho toivoo pääsevänsä nimenomaan valaistulle ladulle. Valjakkohiihtäjät saavat käyttää Levillä sijaitsevaa Valorakka-latua maanantaista sunnuntaihin klo 21-23 välisenä aikana. Valjakkohiihtovuoron aikana Valorakka-latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.

Sijaintisyistä johtuen osa valjakkohiihtäjistä haluaisi kuitenkin harjoitella kirkonkylällä. Palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtajan mukaan tällaisia valjakkohiihtäjiä on kennelkerhon toiminnassa mukana tällä hetkellä noin kymmenkunta. Puheenjohtajan mukaan valjakkohiihtäjät olisivat tyytyväisiä yhteenkin viikoittaiseen vuoroon kirkonkylällä.

 

Valjakkohiihto on urheilulaji, jossa koira on kytkettynä hiihtäjään koko hiihdon ajan joustavalla liinalla. Koiran kanssa hiihdetään vapaan hiihtotyylin tekniikalla, joten koirahiihto ei vahingoita perinteisen latua. Koira juoksee aina hiihtäjän etupuolella, ei koskaan sivulla. Koiran ja hiihtäjän muodostama koirakko ei näin ollen vie kohtuuttomasti tilaa ladun muilta käyttäjiltä. Yleisimmät kittiläläisten valjakkohiihtäjien käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira sekä siperianhusky. Kittiläläisten valjakkohiihtäjien koirat ovat hyvin koulutettuja. Ne osaavat turvallisesti ohittaa muita hiihtäjiä sekä muita koirakoita.

Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti kaikkiin sellaisiin kustannusneutraaleihin esityksiin, jotka monipuolistavat ja lisäävät liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttöä ja jotka eivät aiheuta mainittavaa häiriötä tai haittaa liikuntapaikkojen muille käyttäjille. Koirien läsnäolo ulkoilureiteillä herättää kuitenkin paljon tunteita, joten asiassa on syytä edetä harkiten.

Liikuntatoimi esittää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22. Edelleen liikuntatoimi esittää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 1.3.-26.4.2019 väliselle ajalle. Ensi talven mahdollisesta vuorosta päätetään erikseen tämän talven kokemusten pohjalta. Liikuntatoimi tiedottaa valjakkohiihtovuorosta kattavasti helmikuun aikana.

 

Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä. Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua. Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron, mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää valjakkohiihtäjille harjoitteluvuoron esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn syksylle 2019. Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään ettei haittaa aiheudu lähistöllä olevalle porotarhalle.

__________

 

Vapsivlk 19.12.2019 § 57

 

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime helmikuun kokouksessaan (14.02.2019 § 4) palauttaa Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtovuoroasian valmisteluun. Lautakunnan päätöksen mukaisesti asiaa on tarkasteltu ennen kaikkea reitin varrella sijaitsevan porotarhan näkökulmasta.

 

Kennelkerho, porotarha ja kunnan liikuntatoimi ovat hakeneet kompromissiratkaisua rakentavassa hengessä.

 

Valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä lopulta harjoittelemaan myös Paartoselän maastoihin, mutta kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että asiassa on syytä edetä harkiten ja että ainakin toistaiseksi on perusteltua, että valjakkohiihtäjät harjoittelevat Vaarapellon pohjoispuolella.

 

Liikuntatoimi tiedottaa kattavasti kirkonkylän valoladun valjakkohiihtovuorosta. Kennelkerhon palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtaja ohjeistaa kerhon valjakkohiihtäjät perusteellisesti. Urheilukeskuksen lähtöpaikalle ja risteykseen 206 viedään asianmukaiset lisäopasteet. Risteykseen 206 tulee matkaa urheilukeskukselta noin neljä kilometriä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22. Edelleen vapaa sivistystyön lautakunta päättää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 3.1.-1.5.2020 väliselle ajalle. Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.

 

Valjakkohiihtäjille ei myönnetä lupaa harjoitella Paartoselän maastoissa, vaan heidän tulee kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyritään varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu haittaa porotarhalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Vapsivlk 17.12.2020 § 38

 

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Erityisesti valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä harjoittelemaan Paartoselän maastoihin. Kennelkerhon toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin kymmenkunta sellaista valjakkohiihtäjää, jotka olisivat halukkaita harjoittelemaan kirkonkylällä.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta myönsi viime talvena (19.12.2019 § 57) valjakkohiihtäjille kokeiluluontoisen ja määräaikaisen harjoitteluluvan. Valjakkohiihtäjät saivat harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin kello 20-22. Lupa oli voimassa 3.1.-1.5.2020. Valjakkohiihtäjien lähtöpaikkana oli urheilukeskus ja heidän tuli kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyrittiin varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu haittaa valoladun varrella sijaitsevalle porotarhalle.

 

Liikuntatoimen tietoon ei ole tullut, että valjakkohiihtäjien viime talven perjantaivuorosta olisi aiheutunut minkäänlaista haittaa valoladun muille käyttäjille. Näin ollen liikuntatoimi esittää, että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille myönnetään samansisältöinen harjoittelulupa talvikaudelle 2020-2021:

 

- Harjoitteluvuoro on perjantaisin klo 20-22.

 

- Valjakkohiihtäjien vuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä

 

- Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua.

- Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron, mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.

 

- Valjakkohiihtäjien lähtöpaikka on urheilukeskus ja heidän tulee kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla.

 

Liikuntatoimen, valjakkohiihtäjien ja reitin varrella sijaitsevan porotarhan kesken on sovittu, että valjakkohiihtäjät eivät harjoittele Paartoselän maastoissa joulu-tammikuussa. Asiaa tarkastellaan uudelleen vuodenvaihteen jälkeen, kun porot ovat siirtyneet aitaukseen.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille luvan harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22.

 

Edelleen lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjien harjoittelun tulee tapahtua urheilukeskuksen ja risteyksen numero 206 välisellä latuosuudella. Harjoitteluluvan ulottamista Paartoselän maastoihin tarkastellaan erikseen vuodenvaihteen jälkeen, kun reitin varrella sijaitsevan porotarhan porot ovat siirtyneet aitaukseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 11

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime joulukuun kokouksessaan (Vapsivlk 17.12.2020 § 38), että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjät voivat talvikaudella 2020-2021 harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22 urheilukeskuksen ja risteyksen numero 206 välisellä latuosuudella.

 

Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että harjoitteluluvan ulottamista Paartoselän maastoihin tarkastellaan erikseen vuodenvaihteen jälkeen, kun reitin varrella sijaitsevan porotarhan porot ovat siirtyneet aitaukseen.

 

Reitin varrella sijaitsevan porotarhan edustaja on ilmoittanut liikuntatoimelle, että valjakkohiihtäjät voivat kevätkaudella 2021 harjoitella kokeiluluontoisesti myös Paartoselän maastoissa. Tämä on ollut Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjien pitkäaikainen toive. Liikuntatoimi suhtautuu asiaan myötämielisesti tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa porotarhalle tai hiihtoladun muille käyttäjille. Kaikenlaiset häiriötilanteet tulee raportoida välittömästi liikuntatoimelle.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille myönnetään harjoittelulupa seuraavin ehdoin:

 

1) Harjoittelulupa koskee kirkonkylän valolatua (mukaan lukien Paartoselän maastoja).

 

2) Harjoitteluvuoro on perjantaisin klo 20-22.

 

3) Valjakkohiihtäjien vuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.

 

4) Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu haittaa porotarhalle tai hiihtoladun muille käyttäjille.

5) Kaikenlaiset vaara- ja häiriötilanteet tulee raportoida välittömästi liikuntatoimelle.

 

6) Liikuntatoimella on oikeus perua valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoro, mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.

Edelleen lautakunta päättää valtuuttaa liikuntatoimen jatkossa tekemään valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoroa koskevat päätökset. Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoroa koskevia päätöksiä tehdessään liikuntatoimen tulee kiinnittää erityistä huomiota ladun muiden käyttäjien sekä reitin varrella sijaitsevan porotarhan esittämiin näkökohtiin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa