Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 466

17.11.2020

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 10

11.02.2021

 

Valtuustoaloite liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamiseksi

 

346/00.00.01/2020

 

Khall 17.11.2020 § 466

 

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä jätti KL:n, Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen ns. liikuntaneuvoston,-foorumin tai -jaoston perustamisesta kunnan liikuntatoimeen. Tämän tehtävänä olisi kunnan alueella toimivien urheiluseurojen ja kunnan yhteistoiminnan järjestely.

 

Käytännön tasolla tämä tarkoittaisi yhteisiä tapaamisia urheiluseurojen ja liikuntasihteerin kesken.Tapaamisia voisi olla pari kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaan sivistystyön lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijana on liikuntasihteeri.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Vapsivlk 11.02.2021 § 10

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä on jättänyt KL:n, vasemmistoliiton ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamista koskevan valtuustoaloitteen.

 

Liikuntatoimi pitää valtuustoaloitetta tervetulleena liikuntapoliittisena kehittämisehdotuksena. Liikuntatoimi on lähes päivittäin tekemisissä paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Yhteistyön tiivistämiselle on kuitenkin edelleen tarvetta. Yleisellä tasolla liikuntatoimi katsoo, että paikallishallinnon ja kolmannen sektorin tiivis yhteistyö palvelee kunnan kokonaisetua.

 

Valtuustoaloitteelle on löydettävissä vankka tuki myös Kittilän kuntastrategiasta sekä sivistystoimen kehittämissuunnitelmasta. Kuntastrategia korostaa osallisuuden merkitystä. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa puolestaan painotetaan, että parhaimmillaan yhdistysten ja kunnan vapaa-aikapalveluiden keskinäinen kumppanuus rikastuttaa laaja-alaisesti koko paikallisyhteisöä.

 

Liikuntatoimi esittää, että aloitteen johdosta perustetaan rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseuroille suunnattu seurafoorumi, jonka liikuntasihteeri kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa. Luonteva ajankohta on esimerkiksi maaliskuussa ennen urheiluseura-avustusten ja vakiosalivuorojen hakuprosesseja.

 

Liikuntatoimi katsoo, ettei seurafoorumista ole tarpeen tehdä virallista päätöksentekoelintä. Seurafoorumin näkemykset tulisi kuitenkin ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon paikallistason liikuntapoliittisessa päätöksenteossa. Seurafoorumissa voidaan käsitellä mm. avustuksia, varainhankintamahdollisuuksia, liikuntapalveluiden kehittämistarpeita, tilojen käyttöä, liikuntakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä, yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä muita esille nousevia asioita.

 

Kittilän urheiluhalli tarjoaa seurafoorumin kokoontumisille viihtyisät puitteet. Myös etätilaisuudet Teams-sovelluksen kautta ovat mahdollisia. Liikuntatoimi esittää, että seurafoorumin kokoontumisista laaditaan muistio, joka esitellään vapaan sivistystyön lautakunnalle esimerkiksi tiedoksi saatettavien asioiden yhteydessä.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatiman selvityksen vastaukseksi liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

Edelleen lautakunta päättää, että aloitteen johdosta perustetaan paikallisille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseuroille suunnattu seurafoorumi, jonka liikuntasihteeri kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään tämä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa