Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 04.03.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Koululautakunta toimintakertomus 2020

Koululautakunta

§ 25

04.03.2021

 

Koululautakunnan toimintakertomus 2020

 

226/02.06.01/2020

 

Koululk 04.03.2021 § 25

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

 

Tässä esittelytekstissä esitellään keskeisten tavoitteiden toteutuminen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukion toimialueilta. Samalla nostetaan keskeiset taloudelliset onnistumiset ja kehittämiskohteet numerollisena tarkasteluna.

Perusopetuksen ja perusopetuksen hallinnon keskeiset toteutuneet tavoitteet:

 • Sivistystoimeen on laadittu sivistystoimen strategia ja kehittämissuunnitelma 2019-2021. Asiakirja on hyväksytty koululautakunnassa ja se on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi.

 • Toinen koulusihteerin nimi on muutettu lautakunnassa sivistystoimen sihteeriksi.

 

 • Toisen koulusihteerin nimi on muutettu lautakunnassa palveluohjaajaksi. Siitä on tehty esitys, että toimi muutettaisiin viraksi.

 

 • Valmisteltu kampuksen koulu- ja nuorisotiloista tarveselvitys, jonka koululautakunta ja KH ovat hyväksyneet. On osallistuttu hankesuunnitteluun.

 

 • Koululautakunta on hyväksynyt lautakuntien yhdistymisen.

 

 • On järjestetty laajalaisesti oppilaiden kerhotoimintaa yhdessä koulujen ja opiston kanssa.

 

 • On perustettu neljä luokanopettajan virkaa.

 

 • On tehty suunnitelma koulun johtamisjärjestelmän uudistuksesta, mutta sen toteutus odottaa uuden koulukeskuksen valmistumista

 

 • On perustettu erityisopettajan virka. Koulunkäynninohjaajien määrää on tasapainotettu

 

 • Tietoteknisten laitteiden osalta on harmonisoitu koulujen laitteita, erityisesti alakoulujen Ipad-hankintojen avulla

 • On osallistuttu ja vaikutettu koulukeskuksen hankesuunnitteluun.

 

 • On tehostettu ja selkeytetty koulujen hallintopalveluja perustamalla koulusihteerin toimi, jonka pääpaino on alakoulujen

oppilashallinnossa.

 

Koululautakunnan sitova toimintakate vuonna 2020 on ollut -14 862 569€, josta toimintatuottojen osuus on 747 742 € ja toimintakulujen osuus on - 15 610 311€. Toimintakate alittaa -857 041 eurolla talousarvion, joka on noin 6% talousarviosta. Noin isoa säästöä talousarvioon nähden voi pitää erittäin hyvänä tuloksena.

 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronan vuoksi. Kunta haki valtion erityistukena (korona) avustuksia ja sai niitä seuraavasti: perusopetus 73 200€, lukio 41 800€ ja varhaiskasvatus 21 900€. Rahat olivat pääosin tarkoitettu henkilöstön palkkaukseen. Osa rahasta käytetään vuoden 2021 aikana valtionosuuspäätöksen mukaisesti.

 

Perusopetuksessa säästöjä saatiin mm. koulukuljetusten osalta, kun koronan vuoksi koulukuljetus keskeytettiin kuljetussopimuksen mukaisesti heti oppilaiden siirtyessä etäopetukseen maaliskuussa 2020 sekä retkikuljetuksista. Talousarvio alitettiin myös selkeästi koulutus- ja kulttuuripalveluissa sekä majoitus- ja ravintolapalveluissa. Säästöjä tuli myös henkilökunnan terveydenhoitopalveluissa ja muiden palvelujen ostoissa. Talousarvio ylittyi Vael-eläkemaksuissa ja asiakaspalveluostoissa. Näissä kustannuskohdissa talousarvion määrärahavaraukset olivat budjetoitu liian pieneksi.

 

Varhaiskasvatuksessa koronan vuoksi asiakasmaksutulot jäivät tavoitteestaan 38 % (n. 176 000 €), sillä huoltajilta perittiin maalis-kesäkuun ajalta vain toteutuneen hoidon mukainen maksu. Lisäksi osa huoltajista on edelleen työttöminä, jolloin perheen tulot ovat normaalia pienemmät. Tällä on vaikutusta asiakasmaksu kertymään koska maksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

 

Keskeisiä varhaiskasvatuksessa toteutuneita tavoitteita:

 • Varhaiskasvatuspalveluita tarjottiin riittävästi. Vuorohoidon tarve väheni merkittävästi koronan vuoksi maaliskuusta 2020 alkaen.

 

 • Neljä ns. resurssityöntekijän tointa täytettiin.

 

 • Koulusihteerin nimike vaihdettiin palveluohjaajaksi kuvaamaan työn nykyistä sisältöä. Tämä edesauttoi sitä, että varhaiskasvatuksen sähköisen asiointijärjestelmän hyödyt saadaan paremmin käyttöön (päätökset, tiedonkulku ja huoltajien asiointi).

 

 • Kittilän varhaiskasvatussuunnitelman yhtenä painopistealueena on liikunta. Kittilä ilmoittautui mukaan valtakunnalliseen Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeeseen. Lisäksi varhaiskasvatukseen laadittiin Ruokakasvatuksen käsikirja, jotta lasten terveyden edistämisen osa-alueet tukisivat laaja-alaisesti toisiaan.

 

 • Tehostetun ja erityisen tuen perheille aloitettiin rakentaa sähköisen tuen palvelukokonaisuutta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on mukana kehittämistyössä.

 

Keskeisiä lukiossa toteutuneita tavoitteita:

 • Kittilän lukio on saavuttanut keskeiset sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tavoitteensa. Koronapandemian vuoksi voimaan tulleet rajoitukset ja etäopetusjakso säästivät etenkin henkilöstö- ja kuljetuskustannuksia. Oppilasmäärä on pysynyt suhteellisen vakiona. Ikäluokkien koko vaikuttaa voimakkaasti lukiomme oppilasmäärään. Vuoden aikana on edelleen panostettu sähköisten kokeiden sujuvuuden varmistamiseksi sekä langattomaan verkkoon että laitteistoon. Henkilökunnalle on hankittu uudet koneet käyttöön. Henkilöstö on hakeutunut kiitettävästi täydennyskoulutuksiin.

 

 • Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin pandemiasta huolimatta ilman suurempia ongelmia. Kokeet jaksotettiin usealle päivälle ja turvatoimet onnistuivat hyvin kiitos opiskelijoiden ja henkilökunnan asenteen ohjeiden noudattamisessa.

 

 • Kurssitarjontaa on pystytty aavistuksen verran laajentamaan ja työpäivän maltillinen kasvattaminen on luonut lisämahdollisuuksia tähän. Kuljetuksissa oleville on järjestetty lisävuorot klo 16 oppituntien jälkeen. Revontuliopistolta on edelleen ostettu ranskan kielen opetusta. Levi Snow Sport Academyn suoritukset hyväksyttiin paikallisiksi valinnaisiksi opinnoiksi.

 

 • Lukiossa on pätevät opettajat ja opetus vastaa lukio-opetuksen tavoitetasoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on onnistunut etäopetusjakso, joka vietiin läpi nojaten opettajien ammattitaitoon ja kykyyn nopeasti mukautua muuttuneisiin olosuhteisiin.

 

 • Lukion saaman korona-avustuksen turvin erityisopetuksen tuntimäärää nostettiin kuuteen viikkotuntiin.

 

 • Lukion työympäristöön on panostettu hankkimalla sähköpöytiä ja ovellisia kirjahyllyjä. Sisäilmaongelmia on saatu selätettyä ilmanvaihdon säädöillä. Luokkien kalustoa on uusittu ja sähköinen ilmoitustaulu on tullut käyttöön.

 

 • Kittilän lukion tulevaisuuden kannalta lukion vetovoimaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Lukioon hakeutui keväällä 2020 jälleen noin puolet kunnan ikäluokasta.

 

 • Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) tukee lukion toimintaa ja jatkuvuutta houkuttelemalla opiskelijoita Kittilästä sekä Kittilän ulkopuolelta. Academyn kehittäminen on edennyt tavoitteiden mukaan niin, että tällä hetkellä koulussa on kolme linjaa: huippu-urheilu, Freeride- ja monitaitolinja. Alppikoulun strategiaa päivitetään parhaillaan. Levillä marraskuussa 2020 järjestetty turvallisuusseminaari oli menestys ja palveli myös Alppikoulun toiminnan turvallisuuden kehittämistä. Oppilaita Alppikoulussa oli syksyllä 2020 38, mikä oli jälleen hieman edellisvuotta enemmän

 

Taloudellisesti pysyttiin hyvin asetetuissa budjettiraamissa ja alitettiin se selvästi (toteutuma 92,4%).

 

Henkilöstön osalta kunnassa tehdään koko henkilöstöä koskeva henkilöstökertomus, johon on sisällytetty myös koululautakunnan henkilöstöä koskevat tiedot, minkä vuoksi ko. osiota ei ole erikseen koululautakunnan toimintakertomukseen sisällytetty.

 

Liitteenä on koululautalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 analyyseineen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Oheismateriaalina on koululautakunnan toteumavertailu vuodelta 2020.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä koululautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa