Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 136

12.11.2020

 

Suunnittelutarveratkaisu 20- 0378-SUU

 

348/10.03.00/2020

 

RakYmplk 12.11.2020 § 136

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )

 

Kallon rekisterikylän tilalle Nyppylä Rno * * * haetaan lupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiselle asuinrakennukseksi ja rakennuksen laajentamiselle . Tilan koko on 2000 m² ja kunnan rakennusrekisterin mukaan siellä on 31 m² suuruinen lomarakennus.Tila sijaitsee Ylläsjärven kylän Kittilän puoleisella osalla. Hakemus on tullut vireille 26.10.2020.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 § 1momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle ( erillinen suunnittelutarveratkaisu)

Hakija on kuullut tiloja Piilola Rno * * *, Hautakuusikko Rno * * * *, Muonala Rno * * * *, Mäkärälä Rno * * *, Kuusikuru Rno * * * ja Rajakuusikko Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kiinteistö on Ylläksen osayleiskaavassa AP- alueeksi varatulla alueella eli pientalovaltaisella asuntoalueella. Rakennuksen suunniteltu käyttötarkoitus ei poikkea osayleiskaavan aluevarauksesta. Kiinteistön lähialueella on omakotitaloja ja vapaa-ajan asuinrakennuksia taloustiloineen.

 

Suunnitellun rakentamisen mukaan nykyinen lomarakennus ( 31 m²) laajennettaisiin ja sen käyttötarkoitus muuttuisi omakotitaloksi ( 66 m² ). Kiinteistölle on kulkuyhteys ja se on liitetty alueella olevaan vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueen käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on maisemallisesti sopivaa.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

Perusteluina esitykselle ovat osayleiskaavan aluevarauksen mukainen rakentaminen sekä rakennuksen olemassa olevat liittymät jotka mahdollistavat suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisen käytön. Rakentamisella ei ole haitallista vaikutusta maisemaan.

 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen tekniset edellytykset tarkastellaan rakennuslupatarkastelun yhteydessä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §, MRL 117 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa