Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 135

12.11.2020

 

Ohje ympäristö- ja maa-aineslupaan liittyvästä vakuudesta

 

RakYmplk 12.11.2020 § 135

 

Ympäristö- ja maa-aineslupiin sisältyy määräys vakuuden asettamisesta, millä varmistetaan, että toiminta-alue pystytään siistimään yrittäjän mennessä konkurssiin tai tapauksissa, joissa toiminnanharjoittaja kieltäytyy noudattamasta lupamääräyksiä. Tämän lisäksi lupapäätös voi sisältää aloittamisoikeutta koskevan vakuuden. Erilaisia vakuustyyppejä on paljon ja vakuuden antajanakin voi toimia periaatteessa kuka tahansa. Jotta viranomainen voi varmistaa, että se saa vakuutena toimivat varat tarvittaessa käyttöönsä, sen on syytä määritellä, millaisia vakuustyyppejä ja vakuudenantajia se hyväksyy.

 

Liitteenä olevan vakuusohjeen mukaisesti jatkossa hyväksyttäisiin ainoastaan ammattimaisen rahoituslaitoksen myöntämä takaus tai pantattu talletus. Tämän linjauksen avulla valvontaviranomaisella ei ole tarvetta tarkistaa takaajan vakavaraisuutta, sillä ammattimaiset rahoituslaitokset kuuluvat kansallisen ja Euroopan yhteisön pankki- ja rahoituslaitoksia koskevan sääntelyn piirin. Hyväksytyt vakuudet ovat verrattain helppoja realisoida tarvittaessa ja riski rahojen saamatta jäämisestä on pieni.

 

Yhtenäinen menettelytapa vakuuden hyväksymisessä kohtelee yrittäjiä tasapuolisesti. Vakuusohje liitetään jatkossa mukaan ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksiin ja silloin itse päätöksessä riittää vakuuden suuruutta ja voimassaoloa koskevat määräykset

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan vakuusohjeen välittömästi käyttöön otettavaksi. Ohje koskee uusia myönnettäviä ympäristö- ja maa-aineslupia ja jatkolupia, mutta sitä ei sovelleta voimassa olevien ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten mukaisiin vakuuksiin, jos vakuus on asetettu ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, ympäristövalvonta saa lähettää ohjeen luvan yhteydessä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa