Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 133

12.11.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Saattoporan suljetun kaivoksen jälkihoitosuunnitelman hyväksymisestä

 

538/11.01.00/2011

 

RakYmplk 12.11.2020 § 133

 

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Saattoporan suljetun kaivoksen jälkihoitosuunnitelman hyväksymisestä.

 

Kyseessä on Outokumpu Mining Oy:n Saattoporan suljetun kaivoksen jälkihoitosuunnitelman hyväksyminen. Kiinteistönumero on 261-893-12-1.

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisenä osoitteessa https://ylupa.avi.fi

 

vs. ympäristösihteeri:

esitän, että Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu suunnitelmasta seuraavaa:

 

Hakemuksessa esitetyt toimet voivat edistää alueen ennallistamista. Ympäryspatopenkereiden sekä välipadon maamassojen käsittely tulee raskasmetallipitoisuuksien takia olla tarkoin suunniteltua maiseman ennallistamisessa.

 

Turva-aidan lisäksi alueen korkeimpien pudotuksien harjalle tulisi laittaa riittävän suuria kivilohkareita huomiomerkeiksi aidan rapistumisen jälkeisen ajan varalle. Tämä tulee myös ottaa huomioon muilla alueella huomiomerkkejä vaativilla kohdilla.

 

Maisemointi moreenilla voi edistää kasvittumista ja vähentää kasan läpi suotautuvan veden määrää, mutta osittainen moreenipeitto ei kuitenkaan kokonaan estä suotovesien muodostumista ja sivukivikasojen osittaista rapautumista ajan mittaan. Taimetus tulee tarvittaessa toteuttaa uudestaan, mikäli taimet eivät ala kasvamaan jatkotarkkailun aikana.

 

Vesistötarkkailuja tulisi tehdä jatkossa vuosittain, jotta päästöjen mahdollinen lisääntyminen havaitaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan viipymättä ryhtyä ympäristön pilaantumisen estämiseksi.

 

Sivukivistä valuvien vesien takia tulisi vesinäytteet ottaa ja analysoida sekä kaivosalueelta tulevasta laskuojasta, että Levijoen tarkkailupisteistä myös talvella alivirtaamatilanteessa ja keväällä sulamisvesien määrän ollessa suurimmillaan ojissa ja Levijoessa.

 

Mahdollisten korkeiden raskasmetallipitoisuuksien takia kaivosalueen maita tulisi liikutella ja siirrellä mahdollisimman vähän ja peittojen pintamateriaalina alueella pitäisi käyttää puhdasta moreenia. Sivukivikasojen peittoihin tulisi harkita myös neutraloivan kerroksen lisäämistä.

 

 

Päätös:

Hyväksytään lisäyksellä:

Jyrkänteiden osalta porrastetaan ja ajetaan moreenimaata kasvillisuuden edistämiseksi, lisätään keskikohtiin moreenia, että saadaan veden valuminen sivuille. Vesinäytteenotto tulee tehdä kolme kertaa Levijoesta vuodessa, talvi, kesä ja syksy. Alueella käytettävä moreeni tulee ensisijaisesti tulla alueen ulkopuolelta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa