Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 132

12.11.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastine Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentamisesta tehtyyn valitukseen, Vaasan hallinto-oikeus

 

48/10.03.01/2017

 

RakYmplk 12.11.2020 § 132

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen valitusten johdosta.

 

Kyseessä on Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentamisesta tehty valitus.

 

Vs. ympäristösihteeri:

esitän, että Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:

 

Ukonpuljun siltahankkeella ei kunnan ympäristösuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ole Ounasjoen Natura-alueelle sellaisia vaikutuksia, jotka voisivat merkittävästi heikentää sen suojelun perusteena olevia luontoarvoja.

 

Ukonpuljun kevyenliikenteen sillan ja sen rakentamisen vaikutukset Ounasjoen Natura-alueeseen katsotaan olevan olemattomia, sillä silta voidaan rakentaa niin, että se ei vaikuta sillan alla virtaavan uoman virtaamiin ja siten suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin. Siltapaikalla tai sen lähistöllä ei ole suojeluperusteena olevan laaksoarhon kasvupaikkoja.

 

Hankkeen mahdolliset vaikutukset arvioidaan epätodennäköisiksi, joten varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi ei ole tarpeen.

 

Sillan rakennuspaikan lähistölle on suunnitteilla Kittilän kirkonkylää tulvavahingoilta suojaava tulvavalli. Sillan ja sen rakentamisen kokonaisvaikutukset ovat erittäin vähäiset verrattuna tulvavallin vesien tulva-aikaista kulkua ohjaavaan vaikutukseen, joten kevyen liikenteen silta ei lisää tulvavallirakenteiden mahdollisia vaikutuksia Ounasjoen Natura-alueeseen.

 

Päätös:

Lausuntoesitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa