Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2020/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 115

29.10.2020

 

Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

 

Teknlk 29.10.2020 § 115

 

Teknisen lautakunnan osastokohtainen vuoden 2021 talousarvioehdotus perusteluineen ja tavoitteineen sekä kustannuspaikkakohtainen talousarvion numero-osa ovat tämän esityslistan ja pöytäkirjan oheismateriaalina.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä esittää talousarvion perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen seuraavilla muutoksilla:

 

Ravintopalvelut
Tekninen johtaja lisäsi kohtaan kalusto ja välineistö 4580 Pääskylänniemen keittiön kustannuspaikalle 80810 määrärahan uuden tiskikoneen hankintaan 7.500 e.

Lautakunta edellytti ravintopuolelle sanallisia tavoitteita ja perusteluita tarkemmin.

 

Teknisen toimen hallinto
Tarkistetaan toiminnan kysynnän ja laajuustietojen tp 2019, ta 2020

luvut sekä rakennusmestarin osuus poistettiin tp 2019 ja ta 2020.

 

Yhdyskuntasuunnittelu

Puheenjohtaja Marita Toivanen teki esityksen, että sanalliset tavoitteet ja perustelut kohdan ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyys arvoja.

 

Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin kaksi (2), "ei"-ääniä seitsemän (7).

 

Jaa-ääniä antoivat Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Juha Hettula, Pirkko Jauhojärvi, Kai Jussila, Veikko Siitonen, Vuokko Mäntymaa ja Marita Toivanen.

 

Äänin 7 - 2 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.

 

Liikenneväylät

Tekninen johtaja tarkensi kohdassa Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot kohdassa Katuvalaisimien määrän.

 

Yksityisteiden avustuksiin kustannuspaikalle 80202 momentille 4740 muutettiin määrärahaesitykseksi 130.000 e.

 

Vesi- ja jätehuolto
Kustannuspaikalle 80512 Maankaatopaikat lisättiin momentille 4580 kalusto ja välineistö kameravalvontaa varten 10.000 e.

 

Muu toiminta
Lisättiin sanallisiin tavoitteisiin: Tehostetaan myytävien tonttien näkyvyyttä paikan päällä ja netissä.

 

Kiinteistöhallinta

Rakennusammattimiehet; määrä 5 vuosina 2021 - 2023.


Kustannuspaikalle Kiinteistöpalveluiden hallinto 81000 momentille 4345 toimisto- ja asiantuntijapalveluihin lisättiin 20.000 euroa kiinteistöstrategian laadintaa varten sekä lisättiin asia Tavoitteen kohteen määrittely:

- Kiinteistösalkutus TAES 2021

- Kiinteistöstrategia valmis TS 2022

 

Tekninen lautakunta yhteensä

Lisättiin kohtaan 4. Kehittämistoimenpiteet, käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

Kohta 5. Riskit ja niiden hallinta, turvataan toimistopalveluihin riittävät resurssit.

 

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 14:55 - 15:07.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 17:07 - 17:20.

 

Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen asiantuntijana tämän pykälän aikana klo 13:37 - 14:13.

Ts. yhdyskuntainsinööri Arto Leppäjärvi asiantuntijana tämän
pykälän aikana klo 15:17 - 16:46.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa