Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2020/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 116

29.10.2020

 

Koirasuvannon yksityistien kunnossapitoavustushakemus

 

101/02.05.01/2020

 

Teknlk 29.10.2020 § 116

 

(Lisätietoja: Ts. yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)

Koirasuvannon yksityistie hakee 19.3.2020 saapuneella anomuksellaan kunnossapitoavustusta vuodelle 2020. Tiekunnan mukaan "tietä käytetään yleisesti läpikulkutienä kuljettaessa Kenttälästä Kittilän kirkonkylään ja lisäksi kuljettaessa Kiistalan tiestä Pakatille, jossa on asuntoja pääasiassa kaivoksen työntekijöille". Lisäksi tiekunta toteaa hakemuksessaan, että "tietä on pidetty auki koko vuoden sillä perusteella, kun on saatu avustusta Kittilän kunnalta tien talviaukipitoon. Tien talviaukipito maksaa tiekunnalle 3.500 €/vuosi ja on puolet tien kokonaiskustannuksista".

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta, sekä avustukset eivät koske metsäteitä ja ns. oikoteitä. Avustuksissa ei enää erotella auraus- ja kesähoitoavustuksia, vaan ne yhdistetään yksityistien kunnossapitoavustukseksi.

Kunnanvaltuusto päätti 22.6.2020 § 67 lisätä yksityisteiden avustusehtoihin (26.9.2019 § 31) oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi.

 

Lapin ELY-keskus on kunnan pyynnöstä antanut lausunnon 26.10.2020 Koirasuvannon yksityistiestä. Lausunnon mukaan:

 

" Yksityistie on yksityistielain 83 §:n ja 84 §:n mukaan avustuskelpoinen, jos tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

 

Mikäli Koirasuvannon yksityistien ko. tiedot ovat ajantasaiset, se on avustuskelpoinen. Muita avustuskelpoisuuden kriteereitä ei enää lainsäädännössä ole. Eikä esimerkiksi määritelmä pysyvän asutuksen pääsytie ole enää käytössä valtiolla. Kriteerit muuttuivat uuden yksityistielain tultua voimaan."

 

ELY ei ota enää kantaa siihen, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, koska määritelmää ei ole enää valtiolla käytössä. Koirasuvannon yksityistiellä on tiekunta ja sen tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

 

Koirasuvannon yksityistien pituus on 7,5 km, kunnossapitoavustuksen osuus on 1250 €/km eli yhteensä 9 375 €.

 

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää todeta, että kunnanvaltuuston edellyttämä pysyvän asutuksen pääsytiemääritelmä ei valtiolla ole enää käytössä. Näin ollen harkinnan siitä, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, tekee kunnan viranomainen, tekninen lautakunta. Lautakunta toteaa, että Koirasuvannon yksityistie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tie on yksityistielain 84 §:n mukaan avustuskelpoinen. Lautakunta päättää myöntää tiekunnalle kunnossapitoavustusta 9 375 €. Tiekunnan tulee käyttää myönnetyt rahat kokonaisuudessaan tien kunnossapitoon. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanvaltuuston lisämäärärahapäätös 26.10.2020 § 120 on saanut lainvoiman.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa