Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 456

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 456

17.11.2020

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2021 kuntavaaleissa

 

113/00.00.01/2017, 317/00.00.00/2020

 

Khall 17.11.2020 § 456

 

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

  • kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme (3),

  • laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksiä varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme (3).

 

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kuntavaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esim. yhteislistoihin.

 

Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

 

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 § ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

 

Kittilän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:

 

Äänestysalue Äänestyspaikka

001 Pohjoinen I Sirkan koulu

002 Pohjoinen II Raattaman koulu

003 Eteläinen I Alakylän koulu

004 Eteläinen II Vuoman koulu

005 Itäinen Kiistalan koulu

006 Läntinen Kaukosen koulu

007 Kirkonkylä Lukio

008 Kallo Kallon kauppa

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, jossa kussakin on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä.

 

Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kunnanhallituksen päätös lähetetään keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.

 

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Asia käsitellään 1.12.2020 kokouksessa.

 

Kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa