Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 455

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 455

17.11.2020

 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

 

317/00.00.00/2020

 

Khall 17.11.2020 § 455

 

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021 välisenä aikana.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka.

 

Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä jatkua kello 18:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:

 • ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,

 • sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys)

 • lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän kotona (kotiäänestys).

 

Kunnan on ilmoitettava hyvissä ajoin Digi- väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin sen määräämällä tavalla kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat.

 

Oikeusministeriön ohjeet ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle 1.10.2020 vuoden 2021 kuntavaaleja koskevan kirjeen (kirje on tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi kokouksessa 20.10.2020)

 

Oikeusministeriö kehottaa kirjeessään kunnanhallituksia kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään

 

 • Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävässä suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen ennakkoon olisi mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.

 • Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.

 • Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton.

 • Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä on huolehdittava, jotta myös liikkumisesteisten henkilöiden on mahdollista äänestää ennakkoon.

 • Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.

 • Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.

 • Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 • Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla riittävästi

 • Paloturvallisuus on huomioitava

 • Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

 

Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon myös COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus on varmistettava.

 

Ennakkoäänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille tarkoitettu turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi vaalitoimitsija valvomassa turvavälien noudattamista ja huolehtimassa siitä, että äänestyspaikkaan otetaan sisään vai rajallinen määrä äänestäjiä kerrallaan. Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa ennakkoäänestyspaikan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti COVID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo.

 

Kunnantalon aukioloajat ennakkoäänestyksessä:

 

ke - pe 7.4. - 9.4.2021 klo 09:00 - 19:00

la - su 10.4. - 11.4.2021 klo 10:00 - 16:00

ma - ti 12.4. - 13.4.2021 klo 09:00 - 20:00

 

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto niissä kylissä, joissa ei varsinaisena äänestyspäivänä ole äänestyspaikkaa, sekä Sirkan kylässä la-su 10.-11.4.2021.

 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa äänestysauton aikataulun.

 

Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa myös kotiäänestyksenä.

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka; Sirkan koulu

002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama; Raattaman koulu

003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä; Alakylän koulu

004 Eteläinen äänestysalue II Helppi; Vuoman koulu

005 Itäinen äänestysalue Kiistala; Kiistalan koulu

006 Läntinen äänestysalue Kaukonen; Kaukosen koulu

007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä; Lukio

008 Kallon äänestysalue; Kallon kauppa

 

Kuntavaalien järjestelyissä on huomioitava COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne.

 

Kunnanhallituksen päätös lähetetään keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa