Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 453

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 453

17.11.2020

 

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivät kevätkausi 2021

 

Khall 17.11.2020 § 453

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevan hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Edelleen voimassa olevan hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsu on lähetettävä /julkaistava vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

 

Nykyisen hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Valtuuston puheenjohtaja päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu

 

Kunnanhallitus (klo 12) Kunnanvaltuusto (klo 14)

 

Ti 19.1. Valtuusto Ma 25.1

 

Ti 2.2.

 

Ti 16.2. Valtuusto Ma 22.2

 

Ti 9.3

Valtuusto Ma 22.3

 

Ti 30.3.

Ti 13.4 Valtuusto Ma 26.4

 

Ti 27.4

 

Ti 11.5.

 

Ti 25.5 Valtuusto Ma 31.5

 

Ti 8.6.

 

Ti 22.6 Valtuusto Ma 28.6

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman tammi-kesäkuulle 2021 kunnanhallituksen osalta.

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tarvittavat valtuustoseminaarit aikataulutetaan erikseen.

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.

 

Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.

 

Esityslistat lähetetään myös kaikille varavaltuutetuille. Paperisista esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien.

 

Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa. Tietoturvasyistä suositetaan käytettäväksi kittila.fi-loppuista sähköpostiosoitetta. Esityslistat julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaalissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston kokouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.

 

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.

 

Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään seuraavasti:

 

Maaliskuun kunnanhallitus pidetään 2.3.2021 (aiemman 9.3.2020 sijaan). Maaliskuussa kokoonnutaan myös 16.3.

 

Kesäkuun valtuuston osalta kokous pidetään 14.6.2021 (aiemman 28.6. sijaan).

 

Muutoin esitys säilyi ennallaan.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukainen

 

Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu

 

Kunnanhallitus (klo 12)

Kunnanvaltuusto (klo 14)

Ti 19.1.

Ma 25.1.

Ti 2.2.

 

Ti 16.2.

Ma 22.2.

Ti 2.3.

 

Ti 16.3.

Ma 22.3.

Ti 30.3.

 

Ti 13.4.

Ma 26.4.

Ti 27.4.

 

Ti 11.5.

 

Ti 25.5.

Ma 31.5.

Ti 8.6.

Ma 14.6.

Ti 22.6.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa