Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 451

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 451

17.11.2020

 

Talouden toteutuma 1-9/2020

 

77/02.02/2019

 

Khall 17.11.2020 § 451

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-syyskuun 2020 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 75 % syyskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 58 %. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän kuluvana vuonna alle budjetoidun.Sosiaali- ja terveystoimessa koronaepidemia on aiheuttanut asiakaskäyntien vähenemistä ja varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksutuottojen pienenemistä. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin lopun tilanteessa alentavasti. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 78 % ja niitä on toteutunut n. 625.000 euroa tammi-syyskuun aikana.

 

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 

Henkilöstökulut 70 %

Palvelujen ostot 74 %

Aineet ja tarvikkeet 68 %

Avustukset 69 %

Muut toimintakulut 74 %.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan arvioinnin 1.1.-30.9.2020 (Sos.ja terveyslautakunta 27.10.2020 § 49) mukaan erikoissairaanhoidon 1-9/2020 seurannan mukaan menokehitys on ollut seurantajaksolla n. 0,5 miljoonaa euroa suurempaa kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Erityisaloista kirurgian käyttö on noussut eniten ja kuukausittain tarkastellen kesäkuukaudet ovat olleet käyntimääriltään aiempaa vuotta suuremmat. Syyskuukausina käyttö on kuitenkin tasaantunut ja erikoissairaanhoidon ennustetaan pysyvän budjetissa, mikäli korona-virukseen liittyviä kustannuksia ei siirry erikoissairaanhoidosta kuntien kustannettavaksi, vaan valtio korvaa ne kokonaan. Sosiaali- ja terveystoimessa koronan vaikutukset vuoden 2020 aikana ovat kohdentuneet palveluiden ostoihin ja niiden kustannusvaikutus menoja lisäävänä on ollut seurantajaksolla noin 243.000 euroa. Kustannuksiin tullaan hakemaan valtion korvausta, mikä vaikuttaa lopulliseen tulokseen positiivisesti.

 

Verotulojen toteutuma on 76 %.

Valtionosuuksien toteutuma on 79 %.

Rahoitustuottojen toteutuma on 98 %.

Korkokuluissa toteutuma on 42 %.

 

Vuosikate on 4.540.053 euroa, 175 %.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

Jos huomioidaan poistot ja poistoeron muutos tammi-syyskuulle budjetin mukaan, päädytään ko. ajanjaksolla 2.723.006 euron ylijäämään.

 

Tällä hetkellä näyttää, että koronasta huolimatta kuluvalle vuodelle kertyy hyvin kunnallisveroja ja yhteisöveroja. Yhteisöverojen osalta tullaan todennäköisesti ylittämään talousarvion mukainen luku ja sama on mahdollista kunnallisveron osalta. Kiinteistöverojen osalta verottajan arvion mukaan n.10 % vuoden 2020 veroista tulee tilittymään kunnille vasta helmikuussa 2021 ja kirjautumaan vuoden 2021 tuloksi. Tämä siirtymä vastaa Kittilässä noin 700.000 euroa ja aiheutuu verohallinnossa tapahtuneista muutoksista verotuksen valmistelun suhteen.

 

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuotot ovat n. 5 % alhaisemmat tammi-syyskuuhun 2019 verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutuottojen pienentyminen, varhaiskasvatusmaksujen pienentymä koronan myötä ja työllistämistuen pienempi määrä kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

 

Toimintakulut ovat 3,8 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Toimintakulujen kasvua on erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa, jotka ovat 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toimintakate on 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-syyskuussa 2019.

 

Verotuloja on kertynyt 2.095.479 euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 1.345.188 euroa enemmän. Kuluvana vuonna saatavista valtionosuuksista 169.411 euroa on sellaista, joka palautetaan valtiolle ensi vuonna korkokulun kera.

 

Vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.9.2020 on n. 2,6 miljoonaa euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät Levin katujen rakentamiseen, kirkonkylän tulvapenkereeseen, Levin latusillan peruskorjaukseen, lukion korjaukseen sekä päiväkoti Pikkumettään.

 

Kunnan lainamäärä oli syyskuun lopussa 14,6 miljoonaa euroa eli noin 2.265 euroa asukasta kohden. Syyskuun lopussa kunnalla oli 3,0 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2020.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa