Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 71

26.11.2020

 

Könkään päiväkodin pihan suunnittelu

 

383/10.03.02/2020

 

Koululk 26.11.2020 § 71

 

Könkään päiväkodin nykyinen piha-alue on todettu pieneksi, toimimattomaksi ja sijainniltaan huonoksi. Koska piha sijaitsee korkean koulurakennuksen itäpuolella, se on pitkään keväälläkin kylmä ja tuulinen, lumi sulaa hitaasti, aurinko paistaa vain keskipäivällä ja varjoisana alueena siellä on runsaasti itikoita.

 

Vaihtoehtoja piha-alueeksi on selvitetty kuulemalla lapsia, huoltajia ja työntekijöitä (Liite 1). Lisäksi tekninen osasto on antanut omat esityksensä (Vaihtoehdot 1-3).

 

Päiväkodin piha-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida piha-alue oppimis- ja leikkiympäristönä, jossa keskeisiä tekijöitä ovat liikenneturvallisuus, pihan valvottavuus myös yksin työskennellessä sekä leikki- ja liikuntavälineiden turvallisuus. Lisäksi esteettömyyden on toteuduttava piha-alueilla. Tässä esityksessä on pyritty ottamaan huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeiden yhteensovittaminen ja maan hallituksen painotus siihen, että pihojen tulee tukea liikkumista ja lasten harrastustoimintaa kuten:

 

- Pihan käyttö myös päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella lähiympäristön lasten, nuorten, perheiden ja senioreiden vapaa-ajan oleskelu- ja liikunta-alueena.

- Suojaisa selkeästi ryhmitelty piha luo arkisessa käytössä turvallisuuden tunnetta ja tukee sosiaalista valvontaa. Rakennukset, piharakenteet tai kasvillisuus eivät saa olla näköesteinä alueen valvonnalle.

- Pienten lasten käyttöön tarkoitettu alue tulee sijoittaa lähelle sisäänkäyntiä, jolloin lapsella on helppoa siirtyä tarvittaessa itsenäisestikin esim. sisälle.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtaja ja päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja esittävät, että huomioiden em. seikat sijoitetaan Könkään päiväkoti entiselle koulun pihalle vaihtoehdon 1. mukaisesti. Hortonomi on tehnyt asemapiirroksen, jossa on huomioitu mm:

- Levein portein mahdollisuus tarvittaessa kulkea alueelle ja alueen läpi (mm. polttoöljyn kuljetus, LVI-työt, pelastusliikenne, lumityöt, kesällä kulku rantaan). Tämä vaati näkyvän ohjeistuksen porteille.

- Kunnan vuokra-asunnoissa asuville asukkaille on jo nyt varattu riittävä määrä autopaikkoja ja sähköpistorasioita parkkialueelle.

- Lisäksi piha-alueesta saadaan tarpeeksi suuri, jotta sinne voidaan sijoittaa erilaisia pihatoimintoja kuten kiipeily, rakentelu, pelaaminen, oleskelu, lumirakentaminen, leikkivälinevarasto ja telineitä. Piha-alue antaa mahdollisuuden tarvittaessa kasvattaa lapsimäärää toiseenkin pieneen lapsiryhmään.

- Piha-alue on esteetön ja sitä on helppo valvoa yksinkin työskenneltäessä myös sisäänkäynnin osalta. Alue on suojaisa, valoisa ja lämmin jo aikaisin keväällä. Lisäksi viereisen palvelutalon asukkaat saavat iloa seuratessaan lasten touhuja ja voivat osallistua itsekin niihin halutessaan/voidessaan.

 

Suunnittelun pohjana tulee käyttää:

 

- Opetushallituksen ohjeistuksia ja määräyksiä (lisätietoa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/rakennus-ymparistossaan).

 

- Kittilän varhaiskasvatus toteuttaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa: https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/tarinat

 

- Tuleva pihasuunnitelma ja pihakalusteiden ja -välineiden hankinnat tehdään yhdessä käyttäjien kanssa. Kittilän varhaiskasvatus rakentaa Lapsiystävällinen kunta -mallia ja tukee lasten/ perheiden osallisuutta: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

 

Tekninen johtaja Kurula ja vt.sivistystoimenjohtaja Mäkelä tutustuivat Könkään pihajärjestelyihin 30.10.2020 yhdessä päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Piha-alueen kehittämiseksi on kolme laadittu kolme vaihtoehtoa. Tutustumisvierailun aikana keskustelussa selveni, että kaikkien vaihtoehtojen toteuttamisessa on sekä hyviä että huonoja näkökohtia.

 

Vaihtoehtoja arvioitaessa pedagoginen näkökohta tulisi huomioida mahdollisimman hyvin.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että Könkään päiväkodin pihasuunnittelu etenee siten, pohjana käytetään varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan ja päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan esitystä. Lisäksi koululautakunta päättää, että piha-alueen suunnitelussa ja toteutuksessa pedagogiset näkökohdat otetaan huomioon.

 

Päätös:

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10-10.10 tämän asian käsittelyn yhteydessä.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa