Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.10.2020/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 122

15.10.2020

 

Poikkeamislupa 20-0191-POI

 

45/10.03.00/2020

 

RakYmplk 15.10.2020 § 122 17.6.2020 § 72

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Karistamo Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan määräyksistä ja purkaa pohjan alaltaan noin 200 m² suuruinen hirsinen karistamorakennus ja siirtää se uudelleen käytettäväksi toiseen paikkaan. Osayleiskaavassa rakennus on suojeltu MRL 41.2 §:n perusteella. Hakemus on tullut vireille 14.1.2020.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Salmela Rno * * * *, Romula Rno * * * *, Käpylä Rno * * * *, Lämpölä Rno * * * *, Käpylähalli Rno* * * *, Kumila Rno * * * * ja Tiestö I Rno * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Purettavaksi ja uudelleen käytettäväksi suunniteltu rakennus on 1920-luvulla rakennettu käpykaristamo. Rakennus sijaitsee Kittilän osayleiskaavan EV - alueella eli suojaviheralueella ja muu ympäröivä alue on varattu teollisuus-, varasto- ja palvelujen alueeksi ( T/P ). Osayleiskaavassa rakennus on merkitty sr3 suojelumerkinnällä ja kuvauksena on metsätalouden historiaa kuvastava Lapin sodan tuhoilta säästynyt hirsirakennus. Samalla kiinteistöllä on asuinrivitalo sekä siihen liittyvä talousrakennus ja muutoin rakennettu ympäristö on erikokoisia pienteollisuuteen ja yritystoimintaan liittyviä hallirakennuksia.

 

Lapin Ympäristökeskus on tehnyt rakennuksesta suojelupäätöksen rakennussuojelulain nojalla 28.11.2002 ja 17.12.2004 . Ympäristöministeriö ei ole kuitenkaan vahvistanut suojelupäätöksiä joten suojelupäätökset eivät ole lainvoimaisia.

 

Rakennus on huonokuntoinen ja hoitamattomana sitä uhkaa paikalleen hajoaminen. Alueella ei ole muita vanhaan metsätalouteen liittyviä rakennuksia minkä johdosta yksittäistä huonokuntoista rakennusta ei mielletä rakennushistoriallisesti tai maisemakuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennuksen käyttämistä kiinteistöllä olevan asuinrivitalon varastorakennuksena vaikeuttaa sen huonokuntoisuus ja sisäänkäyntien sijainnit. Rakennus on purkamisen jälkeen tarkoitus sijoittaa alueelle jonne on jo aiemmin siirretty metsätalouden käytössä aiemmin olleita rakennuksia matkailupalveluiden käyttöön.

 

Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Museovirastolta ja tiedotettu Lapin ELY - keskusta ja Kittilän kuntaa purkamisaikomuksesta. Museoviraston lausunnossa todetaan , että rakennus tulisi säilyttää omalla paikallaan. Perusteluina lausunnolle on se, että siirron ja uudentyyppisen käytön johdosta rakennus todennäköisesti menettäisi kulttuurihistoriallista luonnetta ja säilyneisyyttään. ELY - keskus on lausunnossaan käynyt läpi kaavatilanteen purkamis- ja poikkeamisluvan edellytykset ja yhteenvetona todennut, ettei purkamislupaa

saa myöntää ilman poikkeamista kaavamääräyksistä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää poikkeamisluvan asemakaavamääräyksistä karistamorakennuksen purkamiseksi.

Perusteet esitykselle ovat seuraavat: purkaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Alue on osayleiskaavassa osoitettu EV - alueeksi eikä rakennuksen poistuman johdosta kyseiseen paikkaa voi rakentaa kaavamerkinnän ja Ylläksentien läheisyyden johdosta. Purkaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua. Karistamo on yksittäinen rakennus eikä ympäristössä ole sitä käyttötarkoitukseltaan tukevia rakennuksia eikä rakennuksen tämän hetkinen kunto tue sen sijaintia teollisuusalueen ympäristössä. Rakennuksen purkamisella ja siirtämisellä uudelleen rakennettavaksi saadaan jatkoa sen elinkaarelle rakennuksen historiaa unohtamatta.

 

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta oli yksimielisesti Mäntymaan esityksen kannalla.

__________

 

 

RakYmplk

Hakijan antaman tiedon mukaan rakennuksella ei ole käyttöä nykysellä paikalla tukemassa olemassa olevaa rakennuskantaa varasto tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa. Rakennuksen purkamisen ja uudelleen rakentamisen myötä se siirtyisi oikeanlaiseen miljööseen rakennuksen vanhaa käyttötarkoitusta kunnioittaen ja unohtamatta.

 

Rakennustarkastaja:

Uusin aiemman esitykseni perusteluineen

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa