Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 394

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 394

06.10.2020

 

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma - Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen, hankintapäätös

 

281/00.01.05/2020

 

Khall 06.10.2020 § 394

 

Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut toteuttaa EAKR-rahoitteista hanketta "Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma". Hanke toteutetaan aikavälillä 1.7.-31.12.2020. Hankkeen päätavoitteena on vastata koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin alueen pk-yrityksissä hakemalla uusia, ympärivuotisia kasvusuuntia alueen matkailutoimialalle. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä, jotta yritykset selviytyisivät paremmin koronaviruspandemian aiheuttamista ongelmista.

 

Hankkeen puitteissa Kideve Elinkeinopalvelut on pyytänyt tarjouksia hankkeen työpaketti 2:n puitteissa laadittavaan, ensimmäisessä työpaketissa määriteltyjä tavoitteita tukevaan ja aineistot yhteen vetävään master plan -tyyppiseen suunnitelmaan Levin pyöräilyinfrastruktuurista. Master plan on kehittämisdokumentti, jossa määritetään alueen pitkän aikavälin (vähintään viisi vuotta) suunnitelmat pyöräilyolojen kehittämiseksi painottaen erityisesti pyöräreittien, pyöräilyn suorituspaikkojen ja näihin liittyvien palveluiden kokonaisuutta, toimivuutta, monipuolisuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta niin, että kokonaisuus on pyöräilijäystävällinen ja houkutteleva. Toimeksiannon sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1, joka on myös hankintapäätöksen liitteenä.

 

Asiantuntijatyön kilpailutus käynnistettiin 31.8.2020 julkaisemalla tarjouspyyntö sähköisesti Cloudian Tarjouspalvelu.fi/kittila -palvelussa sekä HILMA-järjestelmässä osoitteessa hankintailmoitukset.fi.

 

Hankintailmoitusta korjattiin 4.9.2020. Ilmoituksen CPV -koodi vaihdettiin paremmin vastaamaan tarjouspyynnön sisältöä. Samalla ilmoituksen jättöaikaa pidennettiin päivällä sekä lisättiin tieto tarjouksen jättämisen ja toimeksiannon toteutuksen kielivaatimuksesta.

 

Tarjoajat pystyivät jättämään kysymyksiä Tarjouspalvelu.fi -järjestelmässä.7.9.2020 klo 12 mennessä. Kysymyksiin vastattiin samassa järjestelmässä 10.9.2020.

 

Tarjoukset tuli jättää 17.9.2020 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat:

. Allegra International AG (CHE-415.311.296)

. Sitowise Oy (2335445-0)

. WSP Finland Oy (0875416-5)

. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (2474031-0)

. Ramboll Finland Oy (FI01011975)

 

Tarjoukset avattiin 17.09.2020 14:11, jonka jälkeen tarkistettiin tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen sekä tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön. Kaikki tarjoajat ja tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja vaatimukset.

 

Asiantuntijan valinnan perusteena oli tarjouspyynnössä määritellyillä perusteilla eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja. Vertailuperusteina olivat tarjouksen hinta 30 pistettä ja laatu 70 pistettä. Laatupisteet koostuvat seuraavista:

- työsuunnitelman laatu (30 p), jonka osalta erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin: soveltuvuus tilaajan ja hankkeen tarpeisiin, sisällön vastaavuus tarjouspyyntöön, toimeksiannon hoitotapa ja prosessikuvaus, työmääräarvio suhteessa toimeksiannon ja työsuunnitelman sisältöön eri työvaiheissa, master planin vastaavuus toimeksiantoon, osa-alueiden käsittelyn taso ja laajuus

- asiantuntijaryhmän kokemus ja osaaminen (40 p) erityisesti pyöräilyn ja pyöräilymatkailun sekä yleisesti ulkoilureitistöjen infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittämisessä pyöräilyn eri lajit monipuolisesti ja laajasti huomioiden. Lisäksi arvostetaan aluetuntemusta.

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma - hankkeen työpaketti 2:n (infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen) toteuttajaksi valitaan Ramboll Finland Oy kokonaishintaan 59 450 € (alv 0 %). Ramboll Finland Oy:n hinta- ja laatupisteet ovat yhteenlaskettuna korkeimmat. Laatupisteet on annettu seuraavilla perusteilla: tarjoajalla on kokemusta etenkin matkailukeskusten yleissuunnittelusta, kestävän liikkumisen kehittämisestä erilaisissa ympäristöissä sekä ulkoilureitistöjen suunnittelukokemusta. Tarjoajan esittämällä asiantuntijaryhmällä on monipuolista kokemusta myös pyöräilyn kehittämisestä ja organisaation kansainvälinen verkosto kytketään mukaan työhön. Tiimissä on erittäin vahvaa aluetuntemusta sekä yleisesti että reitistöihin liittyen. Tarjoaja esittää erittäin selkeän ja perusteellisen työsuunnitelman, joka antaa erittäin ammattimaisen ja uskottavan kuvan toimeksiannon toteutuksesta ja huomioi hyvin työpaketti 1:n kanssa tarvittavan yhteistyön. Työsuunnitelmassa nousee esiin jo omia näkemyksiä aiheesta ja toteutuksesta, mikä osoittaa syvällistä ymmärrystä toimeksiannon tavoitteista ja odotetuista tuloksista. Digitaalisten palveluiden kehittäminen nostetaan erikseen esiin. Master plan -dokumentti on kuvattu selkeästi ja se kattaa kuvauksen perusteella hyvin toimeksiannon kaikki osa-alueet ja sisällön.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa