Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2020/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 49

27.10.2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan arviointi ajalta 1.1.-30.9.2020

 

Sotelk 27.10.2020 § 49

 

(Lisätiedot; perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 on - 27 921 890 €. Toimintatuottojen osuus on 2 465 930 € ja toimintakulujen osuus on - 30 387 820 €. Vaikka tuloissa ja menoissa on molemmissa hieman poikkeamaa suunniteltuun, ennustetaan sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessaan pysyvän sille asetetussa toimintakatetavoitteessa.

 

Toimintatuottojen toteuma on jäämässä merkittävästi alle talousarviossa suunnitellun toteuma% ollessa syyskuun lopussa 60.5 %. Vuoden loppuun mennessä ennustetaan tulojen toteutuvan noin 82 %:sti, jolloin tulot alittuisivat arviolta noin 440 t€. Suurimpana selittävänä tekijänä on korona-viruksen aiheuttama asiakaskäyntien väheneminen.

 

Toimintakulujen osalta henkilöstömenot (11.1 m€ ) ja palveluiden ostot (14 m€) kattavat 88.8 % koko toimialan menoista.

 

Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan selvästi alle talousarvion toteuma% ennusteen ollessa noin 95 % ( tot. ennuste 10.6 m€, alitusta - 0.5 m€)

 

Ostoista 12.1 m€ ( 86.4 %) kohdistuu asiakkaille ostettaviin palveluihin ja hoitoihin kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Erikoissairaanhoidon osuudeksi on vuodelle 2020 budjetoitu asiakaspalvelun ostoihin noin 8.5 m€ eli 70.2 % osuus kaikista asiakaspalveluiden ostoista ja noin 34.4 % koko sosiaali- ja terveystoimen menobudjetista. Erikoissairaanhoidon 1-9/2020 seurannan mukaan menokehitys on seurantajaksolla 1-9/2020 ollut noin 0.5 m€ suurempaa kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Erityisaloista kirurgian käyttö on noussut eniten ja vastaavasti kuukausittain tarkastellen ovat kesäkuukaudet (6-7) olleet käyntimääriltään aiempaa vuotta suuremmat. Syyskuukausina käyttö on kuitenkin tasaantunut ja erikoissairaanhoidon ennustetaan pysyvän budjetissa, mikäli korona-virukseen liittyviä kustannuksia ei siirry erikoissairaanhoidosta kuntien kustannettavaksi, vaan valtio korvaa ne kokonaan.

 

Koronan vaikutukset vuoden 2020 aikana ovat kohdentuneet palveluiden ostoihin ja niiden kustannusvaikutus menoja lisäävänä on ollut seurantajaksolla 1-9/2020 noin 243 000 €. Kustannuksiin tullaan hakemaan valtion korvausta, mikä vaikuttaa lopulliseen tulokseen positiivisesti.

 

Muiden menojen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

 

Toiminnan osalta talousarviovuoden toimintaan on vaikuttanut korona-viruksen aiheuttamat haasteet suunnitelluille kehitystoimille, joita kuitenkin jatketaan päivitettyjen aikataulutusten mukaan.

 

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin pois lukien kiireetön hammashoito, jonka osalta hoitotakuun ylityksiä on raportoitu. Asiaan tullaan hakemaan ratkaisua jo loppuvuoden aikana tavoitteena päästä vuoden loppuun mennessä lakisääteiseen aikaan myös tältä osin.

 

Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.9.2020, erikoissairaanhoidon laskutus- ja tuoteraportit 1-9/2020 sekä korona-viruksesta aiheutuvien kustannusten erillisseuranta ajalta 1-9/2020.

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan arvion ajalta 1.1. - 30.9.2020.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa