Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2020/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 50

27.10.2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

 

77/02.02/2020

 

Sotelk 27.10.2020 § 50

 

(Lisätietoja: perusturvajohtaja SirkkaLiisa Olli, puh. 040 847 6526)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2021-2023.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2019 tilinpäätös, vuoden 2020 ennuste sekä kunnanhallituksen 11.8.2020 § 294 hyväksymät suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

 

Talousarvioesityksen valmistelussa on lisäksi huomioitu kuntalaisten palvelutarpeet ja lainsäädännön vaatimukset sekä palveluiden kehittämisessä kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet; parempaa laatua ja vaikuttavuutta, toimivat ja yhteen sovitetut palvelut, yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa, painotus ennakoivaan ja ehkäisevään työhön sekä tasapainoinen talous.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen teksti- ja numero-osat ovat esityslistan ja pöytäkirjan liitteinä.

Perusturvajohtaja;

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille

2022 - 2023.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa