Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2020/Pykälä 332

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 297

11.08.2020

Kunnanhallitus

§ 332

25.08.2020

 

Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus

 

247/01.02.01/2020

 

Khall 11.08.2020 § 297

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan entinen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon laskelman ylityötunneista ajalta 4.9.2017-4.2.2019. Hänen mukaansa Kittilän kunnan tulisi maksaa vuodelta 2017 yhteensä 11. 196 euroa ja vuodelta 2018 yhteensä 26 982 euroa eli yhteensä 38 178 euroa.

 

Tiina Nikander-Koivukankaalle on annettu virkamääräys 4.9.2017 silloisen vs. kunnanjohtaja Timo Kurulan toimesta.Hänen aikakaudellaan esimiehenä on toiminut myös vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa.

 

Nikander-Koivukangas on pitänyt aktiivisesti ja omatoimisesti kirjaa Kittilän kunnan aikakaudella tehdyistä ylityötunneista, mutta oleellisin seikka eli esimiehen antama suullinen tai kirjallinen ylityömääräys puuttuu. Asiasta on saatu varmistus sekä Timo Kurulalta että Sanna Ylinampalta. Kunnan palkkahallintoon ei myöskään ole toimitettu esimiehen (kunnanjohtajan ) allekirjoituksellaan hyväksymää laskelmaa tehdyistä ylitöistä.

 

Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas kuului johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleviin viranhaltijoihin, jotka ovat kokonaistyöajassa. Tällöin viranhaltijan itse tulee huolehtia työajan tasauksesta ja mikäli se on mahdotonta, asia tulee ottaa keskusteluun oman esimiehen eli tässä tapauksessa kunnanjohtajan kanssa. Näin ei ole tapahtunut.

 

Mikäli Nikander-Koivukangas on hoitanut oman toimensa ohella jotakin muuta virkaa (kertomansa mukaan varhaiskasvatuspäällikön virkaa) tästä tulee olla kirjallinen dokumentti hallintosäännön määrittelemällä tavalla. Sen mukaisesti on mahdollista maksaa lisävastuupalkkiota, mutta tätäkään dokumenttia ei kunnanhallituksen päätöksistä/kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksistä löydy.

 

Matkalaskujen osalta todettakoon, että esimies hyväksyy alaisensa matkalaskut ja mikäli tällaista laskua ei ole laskutukseen toimitettu esimiehen hyväksynnällä, sitäkään ei voida laittaa maksuun.

 

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Kittilän kunnan henkilöstöhallinnon kanssa. Asiassa on konsultoitu myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asiantuntijoita. Molempien näkemys asiasta on yksiselitteinen; perusteita ja asianmukaisissa dokumentteja ei löydy, joten Kittilän kunnalla ei on maksuvelvollisuutta asiassa.

 

Oheismateriaali: Tiina Nikander Koivukankaan kunnan kirjaamoon lähettämä kirje liitteineen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimuksen maksettavista ylityökorvauksista tiedoksi

 

2) että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja

 

3) todeta, että asia on Kittilän kunnan puolelta loppuun käsitelty

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi teki jäsenten Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

Esitämme, että Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus palautetaan valmisteluun ja selvitetään mikä merkitys työaikaan on sillä, että Tiina Nikander-Koivukankaalle on tehty erillinen virkamääräys ja että pyydetään Tiina Nikander -Koivukangasta toimittamaan hänen työtehtäväänsä liittyvät sähköpostit ja muut asiaan liittyvät tarkentavat asiakirjat.

Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen esityksen nimenhuutoäänestyksenä suoritettavasta äänestyksestä:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kolme (3) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-3 (poissa 1) kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi.

 

Mertaniemi, Ovaskainen ja Marttila jättivät asiaan eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

__________

 

Khall 25.08.2020 § 332

 

Oikeudenmukainen Kittilän puolesta Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila ovat toimittaneet Kittilän kunnan kirjaamoon 19.8.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden näkemyksen mukaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8. tapahtui muotovirhe käsiteltäessä Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimusta (§ 297).

 

Kokouksessa esitettiin "että Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus palautetaan valmisteluun ja selvitetään mikä merkitys työaikaan on sillä, että Tiina Nikander-Koivukankaalle on tehty erillinen virkamääräys ja että pyydetään Tiina Nikander-Koivukangasta toimittamaan hänen työtehtäväänsä liittyvät sähköpostit ja muut asiaan liittyvät tarkentavat asiakirjat".

 

Oikeudenmukainen Kittilä näkee, että käsiteltäessä asiaa, olisi pitänyt ensin äänestää siitä, palautetaanko asia valmisteluun vai jatketaanko asian käsittelyä. Vasta tämän äänestyksen jälkeen olisi tullut äänestää kunnanjohtajan ja OMK:n esitysten välillä. Asia vaaditaan oikaistavaksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Vastaavasti Tiina Nikander-Koivukangas on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon 19.8.2020 kirjatun vaatimuksen päätöksessä olevan virheen korjaamiseksi itseoikaisuna. Hän vaatii kunnanhallitusta itseoikaisemaan päätöksenä 11.8.2020 pöytäkirjassa olevan muoto-ja menettelyvirheen vuoksi. Hän viittaa Kuntaliiton ohjeeseen sekä Kittilän kunnan hallintosääntöön luku 12 § 104.

 

Edellämainitun lisäksi Tiina Nikander-Koivukangas varaa itselleen mahdollisuuden toimittaa tarkemman selvityksen tässä esitettyyn asiaan liittyen 21.8.2020 mennessä.

 

Arvioitaessa viime kertaista kunnanhallituksen käsittelyä voidaan todeta, että Tuula Mertaniemen tekemässä vastaesityksessä oli mukana sekä palautusesitys että vastaesitys. Käsittelyssä äänestettiin suoraan vastaesityksestä, ei ensin palautuksesta. Palautusesityksessä oli mukana lisäevästyksiä, jotka tulkittiin kyseisessä kokouksessa kuuluvaksi kiinteästi palautusesitykseen.

 

Kuntalain, hyvän hallintomenettelyn ja Kittilän kunnan hallintosäännön osa IV päätöksenteko ja hallintomenettely § 143 kannalta olisi ollut oikein, että ensin olisi rajattu keskustelu palauttamiseen ja äänestetty siitä. Vasta sen jälkeen olisi pitänyt lähteä äänestämään Tuula Mertaniemen vastaesityksestä.

 

Tiina Nikander-Koivukankaan vaateeseen itseoikaisua koskien todettakoon, että asia käsitellään uudelleen saapuneen oikaisuvaatimuksen vuoksi. Tällöin myös itseoikaisussa esitetyt huomiot tulevat huomioiduksi käsittelyssä.

 

Kunnanhallituksen 11.8.2020 § 297 on syytä käsitellä uudelleen, jotta muotoseikat korjataan äänestysmenettelyä koskien.Asia vaatii käsittelyn myös oikaisuvaatimuksen saapumisen vuoksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä Oikeudenmukainen Kittilän (Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila) tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 11.8.2020 § 297 ja todeta, että asian käsittelyssä tapahtui muotovirhe äänestysmenettelyssä

 

2) huomioida Tiina Nikander-Koivukankaan itseoikaisuvaatimuksen 11.8.2020 § 297 asian käsittelyssä tapahtuneen muoto-ja menettelyvirheen vuoksi

 

3) käsitellä uudelleen 11.8.2020 § 297 tekemänsä päätöksen asian käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen vuoksi

 

4) merkitä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimuksen maksettavista ylityökorvauksista tiedoksi

 

5) että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja

 

6) todeta, että asia on Kittilän kunnan puolelta loppuun käsitelty

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

 

1) hyväksyä Oikeudenmukainen Kittilän (Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila) tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 11.8.2020 § 297 ja todeta, että asian käsittelyssä tapahtui muotovirhe äänestysmenettelyssä

 

2) käsitellä uudelleen 11.8.2020 § 297 tekemänsä päätöksen asian käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen vuoksi

 

3) merkitä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimuksen maksettavista ylityökorvauksista tiedoksi

 

4) että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja

 

5) Nikander-Koivukankaan itseoikaisu/oikaisuvaatimus käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi teki seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

"Esitämme, että Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus palautetaan valmisteluun.

Kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja velvoitetaan keräämään kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, sähköpostit yms. ja pyytämään asiasta Kuntatyönantajan lausunnon. Lausuntopyyntö ja ja annettu lausunto toimitetaan kunnanhallitukselle.

 

Lisäksi esitämme, että Tiina Nikander-Koivukankaan oikaisuvaatimus käsitellään lain vaatimalla tavalla, kuntalain 134 § mukaisesti ja annetaan kuntalain mukaisesti perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

 

Kittilä 25.8.2020

 

Tuula Mertaniemi Outi Marttila Ahti Ovaskainen"

 

Jäsen Outi Marttila kannatti Tuula Mertaniemen tekemää vastaesitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, jossa esitettiin asian palauttamista valmisteluun, on suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutona.

 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että päätettiin äänin 6-3 jatkaa asian käsittelyä.

 

Tuula Mertaniemi teki Outi Marttilan kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

"Kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja velvoitetaan keräämään kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, sähköpostit yms. ja pyytämään asiasta Kuntatyönantajan lausunnon. Lausuntopyyntö ja ja annettu lausunto toimitetaan kunnanhallitukselle.

 

Lisäksi esitämme, että Tiina Nikander-Koivukankaan oikaisuvaatimus käsitellään lain vaatimalla tavalla, kuntalain 134 § mukaisesti ja annetaan kuntalain mukaisesti perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

 

Kittilä 25.8.2020

 

Tuula Mertaniemi Outi Marttila Ahti Ovaskainen"

 

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään kunnanjohtajan muutetusta esityksestä vastaan Tuula Mertaniemen esitys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 päätökseksi tuli kunnanjohtajan muutettu esitys ja kunnanhallitus päätti:

 

1) hyväksyä Oikeudenmukainen Kittilän (Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila) tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 11.8.2020 § 297 ja todeta, että asian käsittelyssä tapahtui muotovirhe äänestysmenettelyssä

 

2) käsitellä uudelleen 11.8.2020 § 297 tekemänsä päätöksen asian käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen vuoksi

 

3) merkitä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimuksen maksettavista ylityökorvauksista tiedoksi

 

4) että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja

 

5) Nikander-Koivukankaan itseoikaisu/oikaisuvaatimus käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

 

Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell totesi, että hän pyytää KT:lta (Kuntatyönantajat) kirjallisen lausunnon aiemmin pyydetyn suullisen lausunnon lisäksi.

 

Tauko pidettiin klo 14:00-14:10.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa