Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.08.2020/Pykälä 297

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 297

11.08.2020

 

Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus

 

247/01.02.01/2020

 

Khall 11.08.2020 § 297

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572 4460)

 

Kittilän kunnan entinen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon laskelman ylityötunneista ajalta 4.9.2017-4.2.2019. Hänen mukaansa Kittilän kunnan tulisi maksaa vuodelta 2017 yhteensä 11. 196 euroa ja vuodelta 2018 yhteensä 26 982 euroa eli yhteensä 38 178 euroa.

 

Tiina Nikander-Koivukankaalle on annettu virkamääräys 4.9.2017 silloisen vs. kunnanjohtaja Timo Kurulan toimesta.Hänen aikakaudellaan esimiehenä on toiminut myös vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa.

 

Nikander-Koivukangas on pitänyt aktiivisesti ja omatoimisesti kirjaa Kittilän kunnan aikakaudella tehdyistä ylityötunneista, mutta oleellisin seikka eli esimiehen antama suullinen tai kirjallinen ylityömääräys puuttuu. Asiasta on saatu varmistus sekä Timo Kurulalta että Sanna Ylinampalta. Kunnan palkkahallintoon ei myöskään ole toimitettu esimiehen (kunnanjohtajan ) allekirjoituksellaan hyväksymää laskelmaa tehdyistä ylitöistä.

 

Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas kuului johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleviin viranhaltijoihin, jotka ovat kokonaistyöajassa. Tällöin viranhaltijan itse tulee huolehtia työajan tasauksesta ja mikäli se on mahdotonta, asia tulee ottaa keskusteluun oman esimiehen eli tässä tapauksessa kunnanjohtajan kanssa. Näin ei ole tapahtunut.

 

Mikäli Nikander-Koivukangas on hoitanut oman toimensa ohella jotakin muuta virkaa (kertomansa mukaan varhaiskasvatuspäällikön virkaa) tästä tulee olla kirjallinen dokumentti hallintosäännön määrittelemällä tavalla. Sen mukaisesti on mahdollista maksaa lisävastuupalkkiota, mutta tätäkään dokumenttia ei kunnanhallituksen päätöksistä/kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksistä löydy.

 

Matkalaskujen osalta todettakoon, että esimies hyväksyy alaisensa matkalaskut ja mikäli tällaista laskua ei ole laskutukseen toimitettu esimiehen hyväksynnällä, sitäkään ei voida laittaa maksuun.

 

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Kittilän kunnan henkilöstöhallinnon kanssa. Asiassa on konsultoitu myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asiantuntijoita. Molempien näkemys asiasta on yksiselitteinen; perusteita ja asianmukaisissa dokumentteja ei löydy, joten Kittilän kunnalla ei on maksuvelvollisuutta asiassa.

 

Oheismateriaali: Tiina Nikander Koivukankaan kunnan kirjaamoon lähettämä kirje liitteineen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimuksen maksettavista ylityökorvauksista tiedoksi

 

2) että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja

 

3) todeta, että asia on Kittilän kunnan puolelta loppuun käsitelty

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi teki jäsenten Ahti Ovaskainen ja Outi Marttila kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

Esitämme, että Tiina Nikander-Koivukankaan ylityökorvausvaatimus palautetaan valmisteluun ja selvitetään mikä merkitys työaikaan on sillä, että Tiina Nikander-Koivukankaalle on tehty erillinen virkamääräys ja että pyydetään Tiina Nikander -Koivukangasta toimittamaan hänen työtehtäväänsä liittyvät sähköpostit ja muut asiaan liittyvät tarkentavat asiakirjat.

Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen esityksen nimenhuutoäänestyksenä suoritettavasta äänestyksestä:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kolme (3) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-3 (poissa 1) kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi.

 

Mertaniemi, Ovaskainen ja Marttila jättivät asiaan eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa