Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 58

19.12.2019

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 15

20.05.2020

Kunnanhallitus

§ 216

16.06.2020

 

Monialaisen nuorten ohjaus-ja palveluverkoston nimeäminen

 

113/00.00.01/2017

 

Vapsivlk 19.12.2019 § 58

 

 

 

(lisätietoja nuorisosihteeri 0405712103)

Vuoden 2011 muuttuneen nuorisolain puitteissa Kittilään perustettiin paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus-ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-,sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustaja. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten
edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kittilässä verkostoon kuuluvat myös nuorten työpajat ja seurakunta. Palveluverkosto on ollut olemassa, mutta nyt verkostoa päivitetään.

Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on:


1) koota tietoja nuorten kasvu-ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

 

2) edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palveluiden riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;

 

3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;

 

4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.


Monialaisen yhteistyöryhmään on pyydetty nimeämään edustaja ja varaedustaja. Ryhmä toimii samalla etsivän nuorisotyön ohjausryhmänä.

Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita ja esittää edelleen kunnanhallitukselle valittavaksi Monialaiseen työryhmään:
opetustoimesta: Marita Ylläsjärvi (henkilökohtainen varajäsen Janne Ylinampa)
sosiaalitoimesta: kokouksessa
terveystoimesta: kokouksessa
nuorisotoimesta: Tuomas Jääskö ja Sanna Seppälä
Lapin te-toimisto: Kaisa Mäkelin
nuorten työpajat: Virpi Jesiöjärvi (Hanna Takalo-Kähkönen)
Kittilän seurakunta: Jyrki Hautaniemi (Mika Niskanen)

Yhteistyö puolustushallinnon kanssa tapahtuu aikalisätoiminnan ja sosiaalikuraattorin sekä kunnan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

 

Päätös:

vs. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että nuorisotoimesta lisätään työryhmään Sanna Kuusela. Etsivät nuorisotyöntekijät kysyvät sosiaalitoimen ja terveystoimen edustajat tähän työryhmään.

 

Vs. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________

Vapsivlk 20.05.2020 § 15

 

(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103)

 

 

Kittilän nuorisotoimessa on toiminut Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto MoSpa- moniammatillisuutta sparraamassa ryhmä. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat kysyneet sosiaalitoimen, terveystoimen ja poliisin edustajat täydennettäväksi kokoonpanoon. Työryhmä toimii etsivän nuorisotyön ohjausryhmänä.

Vs.sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valita ja esittää edelleen kunnanhallitukselle valittavaksi Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto MoSpan työryhmään:
opetustoimesta: Marita Ylläsjärvi (henkilökohtainen varajäsen
Janne Ylinampa)
sosiaalitoimesta: Anri Tiri (Outi Moilanen)
terveystoimesta: Anne Jylhä
nuorisotoimesta: Tuomas Jääskö, Sanna Kuusela ja Sanna Seppälä
Lapin te-toimistosta: Kaisa Mäkelin
poliisista: Riikka Kuoppala (Petteri Paldanius)
nuorten työpajoilta: Virpi Jesiöjärvi (Hanna Takalo-Kähkönen)
Kittilän seurakunnasta: Jyrki Hautaniemi (Mika Niskanen)

Puolustushallinnon yhteistyö tapahtuu aikalisätoiminnan ja sosiaalikuraattorin kautta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 216

 

Kunnanhallitus päättää valita Monialaisen nuorten ohjaus-ja palveluverkoston MoSpan työryhmään seuraavat:

 

Opetustoimesta: Marita Ylläsjärvi (henkilökohtainen varajäsen Janne Ylinampa)

 

Sosiaalitoimesta: Anri Tiri (Outi Moilanen)

 

Terveystoimesta: Anne Jylhä

 

Nuorisotoimesta: Tuomas Jääskö, Sanna Kuusela ja Sanna Seppälä

Lapin Te-toimistosta: Kaisa Mäkelin

 

Poliisista: Riikka Kuoppala (Petteri Paldanius)

 

Nuorten työpajoilta: Virpi Jesiöjärvi (Hanna Takalo-Kähkönen)

 

Kittilän seurakunnasta:Jyrki Hautaniemi (Mika Niskanen)

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa