Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 231

16.06.2020

 

Rakennustarkastajan virka

 

195/01.01.01/2020

 

Khall 16.06.2020 § 231

 

 

Rakennustarkastaja on irtisanoutunut Kittilän kunnan palveluksesta 1.8.2020 lukien. Virka on erittäin keskeinen kunnan toimintojen kannalta eikä sitä voida täyttää sisäisin järjestelyin. Riittävä henkilöstömitoitus antaa mahdollisuuden rakennusvalvonnan kehittämiseen ja hyvään asiakaspalveluun.Kittilän kunnan hallintosäännön 6 luvun 46 § mukaan kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan valinnasta.

 

Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 §:ssä. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

 

Rakennustarkastajan kelpoisuusehdot maankäyttö- ja rakennusasetukset 4 §:ssä: " Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä".

 

Kelpoisuusehdoista määrätään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 108 §:ssä: "Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa säädetään, rakennustarkastajana voi toimia ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset".

 

158 a § "Rakennustarkastajalta vaaditaan teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto".

 

Palkkaus määräytyy TS:n mukaan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) päättää laittaa rakennustarkastajan viran julkiseen hakuun

 

2) nimetä haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan, kunnanjohtaja Antti Jämsénin, rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pirkko Jauhojärven, tekninen johtaja Lauri Kurulan ja rakennustarkastaja Matti Niskan

 

Päätös:

Esteellisyyttä käsitelty tämän asian osalta Khall 16.6.2020 § 230 seuraavasti:

"Kunnanhallituksen jäsen Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian sekä §:n 231 ajaksi, eikä osallistunut asioista käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Syynä intressijääviys."

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa