Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 188

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 188

19.05.2020

 

Hakemus maa-alueen vuokraamiseksi retkikahvilatoimintaa varten Kätkän alueelta

 

157/10.00.02/2020

 

Khall 19.05.2020 § 188

 

(Valmistelija: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ovat etsineet maa-aluetta vuokralle tai omistukseensa Kätkän ulkoilureitin varrelta. Hakemuksensa mukaan he ovat tiedustelleet yksityisiltä maanomistajilta mahdollisuutta vuokrata pieni palsta, mutta kukaan maanomistajista ei ole halukas heille vuokraamaan/myymään maata.

 

Kunta omistaa Kätkän ulkoilureittiin rajoittuvan kiinteistön Luusua 261-409-1-6, josta hakijat olisivat kiinnostuneita vuokraamaan noin 1 ha:n alueen retkikahvilatoimintaa varten.

 

Hakemuksessaan hakijat ilmoittavat suunnittelemaansa tupaan tulevan pilariperustus, Rakennettavan tuvan laajuustietoja hakemuksessa ei ole esitetty. Asiakkaille tulisi Biolanin kompostoivat puuceet. Vesi tuotaisiin moottorikelkalla ja mönkijällä. Retkituvan ohella asiakkaille on tarkoitus rakentaa tulistelupaikka ulos. Hakijoiden mukaan kohdetta voisivat käyttää myös safariyritysten ryhmät.

 

Hakijat tiedustelevat, että olisiko kunnalla intressiä vuokrata kyseinen alue? Vuokra-ajaksi he esittävät 20 tai 30 vuotta. Vuokraamisen edellytykseksi he esittävät, että suunnitellulle rakennelmalle myönnetään rakennuslupa.

 

Taustaa Kätkätunturin ulkoilureiteistä ja taukopaikoista:

 

Kätkän, Pyhätunturin ja Muusan lenkkiä koskeva ulkoilulain mukainen vahvistettuun ulkoilureittisuunnitelmaan perustuva ulkoilureittitoimitus on tullut voimaan ja rekisteröity kiinteistörekisteriin 23.9.1997. Edellä mainittu ulkoilureittisuunnitelma sisälsi myös kaksi ulkoilureitin levähdyspaikkaa (taukopaikka), joista toinen ns. Merkkisenkaltion levähdyspaikka sijaitsi Kätkätunturin länsipuolella ja toinen Kätkätunturin ja Liikenysvaaran eteläpuolella latureittien risteyskohdassa (ns. Kätkän taukopaikka).

 

Merkkisenkaltion taukopaikka jouduttiin siirtämään talvikauden 2014 jälkeen noin 300 metriä länteenpäin silloisen taukopaikan tultua vedenottamopaikaksi. Edellä mainituille taukopaikoille kunta on rakentanut laavun, wc:t ja puuliiterin. Merkkisen kaltion uudella taukopaikalla kunta (kh 19.5.2014 § 202) on antanut yrittäjälle (* * * * * * *) luvan harjoittaa latukahvilatoimintaa päätöksessään mainituin ehdoin, mm. toimintaa tulee harjoittaa vähintään viikkojen 8-16 välisenä aikana sekä yrittäjän on pidettävä alue siistinä, huollettava vessojen siisteydestä ja vuosittaisesta tyhjennyksestä.

 

Kätkän taukopaikan vieressä toimii toinen yrittäjä, jonka latukahvila sijaitsee yksityisen kiinteistön omistajan alueella.

 

Lisäksi kunta on rakentanut Kätkätunturin ympäristöön patikointia palvelevan taukopaikan Kätkätunturin huipulle ja Kätkätunturin juurelle Immeljärven läheisyyteen talvi- ja kesä patikointia palvelevan ns. Korkeaniemen taukopaikan, joille molemmille kunta on rakentanut laavut, wc:t ja puuliiterit.

 

Perustelut:

 

Hakijoiden esittämä kunnan omistuksessa oleva alue sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä Levikeskuksesta. Alue ei ole ulkoilureitin levähdysalueena optimaalinen mm. huonojen maisemanäkyvin puuttumisen vuoksi ja lyhyen hiihtoetäisyyden vuoksi Levikeskuksesta. Maisemallisesti huomattavasti parempi levähdyspaikka olisi joitakin satoja metrejä lounaan suunnassa korkeammalla paikalla, josta on myös näkymiä. Kyseinen paikka sijoittuu yksityisomistuksessa olevan kiinteistön alueelle, joka hakijan mukaan ei ole ollut halukas sitä heille myymään tai vuokraamaan.

 

Hakijoiden esittämälle paikalle huoltoyhteys tulisi järjestää kiinteistöllä olevien tieoikeuksien kautta Kirakan vedenottamolle johtavaa tietä pitkin (000-2016-K1939) ja siitä erkanevaa Vesikurun kautta kulkevaa tieuraa (000-2016-K2036) kiinteistölle 261-409-1-6. Ulkoilureittiä pitkin huoltoliikenteen ohjaaminen hakijoiden esittämälle paikalle ei ole mahdollista. Alueelle ei ole myöskään reittejä esim. kelkkasafareita varten. Nykyistä ulkoilureittiä voi käyttää talvella vain hiihtoon.

 

Nykyiset Kätkätunturin alueelle kunnan rakentamat yleiseen virkistymiseen tarkoitetut ulkoilulain mukaan perustetut taukopaikat sekä kahden yrittäjän latukahvilat palvelevat hyvin reittien käyttäjiä. Mikäli uusi taukopaikka perustettaisiin hakijan esittämälle paikalla, sillä todennäköisesti olisi myös vaikutusta noin 5 km:n päässä olevaan Merkkisen taukopaikan toimintaan. Ulkoilulain mukaan perustetut levähdyspaikat ovat yleensä suuruudeltaan 2000-2500 m2.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) ilmoittaa hakijoille, että kunta ei vuokraa kiinteistöstä 261-409-1-6 noin 1 ha:n suuruista aluetta retkikahvilatoimintaa varten.

 

2) että mikäli virallisten ulkoilureittien yhteyteen on tarvetta perustaa uusia levähdyspaikkoja, tulee ne sijoittaa ulkoilureittien käyttäjien kannalta optimaalisiin paikkoihin, ne tulee perustaa ulkoilulain mukaisesti sekä varmistaa niiden pysyvä käyttöoikeus reitin pitäjälle ulkoilureittitoimituksella.

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään seuraavasti:

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) ilmoittaa hakijoille, että kunta ei vuokraa kiinteistöstä 261-409-1-6 noin 1 ha:n suuruista aluetta retkikahvilatoimintaa varten, koska huoltoliikenne jouduttaisiin ohjaamaan ulkoilureittiä pitkin, mikä ei ole mahdollista.

 

2) että mikäli virallisten ulkoilureittien yhteyteen on tarvetta perustaa uusia levähdyspaikkoja, tulee ne sijoittaa ulkoilureittien käyttäjien kannalta optimaalisiin paikkoihin, ne tulee perustaa ulkoilulain mukaisesti sekä varmistaa niiden pysyvä käyttöoikeus reitin pitäjälle ulkoilureittitoimituksella.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa