Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 138

31.03.2020

 

Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta

 

47/00.02/2016

 

Khall 31.03.2020 § 138

 

Valtuuston kokouksessa 2.3.2020 OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään luottamustoimien hoitamisesta vetäytymistä niille Kittilän kunnan luottamushenkilöille, joille Lapin käräjäoikeuden tiedotteen 12.2.2020 mukaan on asetettu syytteitä rikosasiassa R 20/289.

 

Aloitteessa todetaan:

 

"Lapin käräjäoikeus tiedotti 12.2.2020 (Asianro 20/289), että Lapin käräjäoikeuteen on 12.2.2020 tullut vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjä vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 11.8.2015 - 12.1.2016 ja 11.9.2017 - 31.10.2017.

 

Syytettynä on yhteensä 38 kuntapäättäjää ja entinen kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 85 §:n 3 momentin mukaan "Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta".

 

Esitämme, että ne Kittilän kunnan luottamushenkilöt, joita em. käräjäoikeuden tiedote koskee, vetäytyvät luottamustoimien hoitamisesta.

 

Siltä varalta, että rikoksista epäillyt eivät oma-aloitteisesti näin menettele, esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan asianomaisten pidättämistä luottamustoimistaan asian käsittelyn ajaksi.

 

Kuntalain 85 §:n 2 momentin mukaan "Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos". Nyt ollaan jo paljon pidemmällä kuin siinä tilanteessa, jossa voidaan epäillä virkarikosta, sillä syyttäjä on jo nostanut syytteet.

 

Kuntalain 85 §:n 4 momentin mukaan "Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti."

 

Jos valtuusto ei tee pidättämispäätöstä, valtiovarainministeriö voi viime kädessä sen tehdä siten kuin kuntalain 109 a §:ssä säädetään eli käynnistää selvitysmenettelyn.

 

Me allekirjoittaneet katsomme, että kunnanvaltuuston tulee ensisijaisesti pyrkiä pitämään päätösvalta omissa käsissään ja siksi tehdä pidättämispäätös itse."

 

Koska enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä ja aloitteen käsittely edellyttää tilapäisen valiokunnan nimeämistä, mikä menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, on Kuntaliiton muistion 22.10.2018 (oheismateriaalina) mukaisesti tässä tilanteessa kunnanhallituksen asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asiaa enemmälti käsittelemättä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa