Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.03.2020/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 29

05.03.2020

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lautakunnan poikkeamispäätöksestä 12.12.2019 §167 tehdyn valituksen johdosta.

 

247/10.03.00/2019

 

RakYmplk 05.03.2020 § 29

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää poikkeamispäätöstä 12.12.2019 §167 ( 19-0302-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2020.

 

Rakennustarkastaja:

Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamispäätöstä omakotitalon, saunarakennuksen, varaston ja kodan rakentamiseen asemakaavan metsätalous- ja maanviljelysalueelle (MMV - alue).

 

Valittajan vaati ensisijaisesti, että hallinto-oikeus palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi puutteellisien perusteluiden vuoksi ja toissijaisesti että hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan tekemän päätöksen. Lisäksi valittaja vaatii Kittilän kuntaa korvaamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

 

Suunniteltua rakennushanketta on käsitelty poikkeamislupana (19-0302-POI §167 ) koska rakennushanke poikkeaa Levin asemakaavan määräyksistä käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden suhteen.

 

Lautakunta on päätynyt siihen tulokseen, että poikkeamisen edellytykset eivät täyty ( MRL 171 § 2 mom ) eikä hakija ole esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen myöntämiseen. Lainsäädännössä ei ole määritelmää erityisistä syistä. Erityisen syyn tulee liittyä aina maankäytön tavoitteisiin ja edistää MRL :n tavoitteiden toteutumista.

 

Poikkeamisen edellytyksiä harkittaessa on arvioitu poikkeamisen kaavasta johtavan siihen, että kaava-alueen rakentamisen sisältö muotoutuu poikkeamisluvin kaavaratkaisun periaatteita vastamattomaksi ja siten haittaa alueella voimassa olevan asemakaavan toteutumista sekä alueiden käytön muuta järjestämistä.

 

Lisäksi on käyty läpi kiinteistön emätilasta muodostuneiden lohkotilojen tilanne sekä aiemmin saman emätilan lohkotiloille haetut poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut ja niiden perusteella todettu ettei yksittäisillä luparatkaisuilla voida ratkaista alueen maankäyttöä kiinteistön omistajia tasapuolisesti kohtelevalla tavalla.

 

Poikkeamisen edellytysten sekä erityisen syyn puuttuminen ovat olleet lautakunnan kielteisen poikkeamispäätöksen perusteluina. Lisäksi päätöstä tehdessä on huomioitu hallintolain 6 §:n mukainen yhdenvertaisuuden periaate maaomistajien tasapuolista kohtelua arvioitaessa.

 

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten lautakunta lausuu valituksen ja korvausvaatimuksen olevan aiheeton ja perusteeton. Päätös on valmisteltu ja tehty Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten ja määräysten mukaisesti sekä perusteltu hallintolain 6 §:n ja 45 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa