Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 60

25.02.2020

 

Kittilän kunnan verkkopalvelun uudistuksen hankinta, hankinnan keskeytys

 

229/07.02.01/2018

 

Khall 25.02.2020 § 60

 

Kittilän kunta julkaisi tarjouspyynnön kunnan verkkopalvelun uudistamisesta 19.12.2019 (tarjouspyyntö 260513, kittila.fi -verkkopalvelun uudistus). Tarjousten jättämisen määräaika oli 24.1.2020. Tarjouspyyntö julkaistiin sähköisesti Cloudia Pienhankinta- ja Tarjouspalvelu -järjestelmässä (www.pienhankintapalvelu.fi/kittila, www.tarjouspalvelu.fi/kittila ) sekä Hilma-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi). Hankinnan arvon arvioitiin jäävän alle kansallisen kynnysarvon, joten tarjouspyyntö julkaistiin hankintalain 25 §:n kynnysarvon (60 000 €) alittavana.

 

Tarjouksia saapui yhteensä neljä, joista kaksi ylittää kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ja kolme ylittää hankintaan varatun määrärahavarauksen (Kittilän kunnan talousarviossa 2020 verkkopalvelu-uudistuksen hankintaan on varattu 30 000 €). Tosiasiallista ja objektiivista vertailua tarjousten välillä ei voida tehdä, koska tarjouskilpailun voittajaksi ei tällä kilpailutuksella ole mahdollista valita tarjouksia, joiden arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja/tai määrärahavarauksen.

 

Asiaa on selvitetty ja pyydetty menettelyohjeita hankintaan liittyen kuntaliiton hankinta-asiantuntijalta ja Lapin hankinta-asiamieheltä. Asiantuntijoilta saatujen vastausten perusteella on kunnan tässä tilanteessa syytä keskeyttää hankintamenettely.

 

Hankintalain 125 § mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn hankintaa tekemättä vain todellisesta ja perustellusta syystä. Käsittelyvaiheessa todettiin tarve hankinnan keskeyttämiselle seuraavilla perusteluilla:

 

- Hankinnan ilmoitusmenettely oli virheellinen, koska hankinnan arvon arvioitiin jäävän alle kansallisen kynnysarvon ja kilpailutuksen ilmoitusmenettely valittiin tämän arvion pohjalta. Hankintailmoituksessa todettiin arvon alittavan kansallisen kynnysarvon.

- Kunnan talousarvioon 2020 varattu määräraha ei riitä hankintaan annettujen tarjousten perusteella.

 

Hankintalain keskeyttämistä koskevasta ratkaisusta on tehtävä hankintalain 123 §:n mukainen perusteltu päätös, joka annetaan tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Kittilän kunnan talousarviossa, luvussa 1.1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet, todetaan, että hankintapäätökset kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tekee lautakunta tai kunnanhallitus. Hankintapäätöksestä vastaava viranhaltija tai toimielin voi vastuuttaa hankintapäätöksen tehtäväksi alaiselleen. Vastaavasti hankintapäätöksen voi saattaa tehtäväksi ylemmälle viranhaltijalle tai toimielimelle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää keskeyttää Kittilän kunnan verkkopalvelun uudistuksen hankintaprosessin hankintamenettelyn virheen takia. Kilpailutuksen valmistelu aloitetaan uudelleen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa