Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 57

25.02.2020

 

Tuulialfa Oy:n tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite

 

59/10.02.02/2020

 

Khall 25.02.2020 § 57

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Tuulialfa Oy aloitti Tuohivaaran tuulivoimahankkeen esiselvitykset vuonna 2015, jolloin he tekivät alueen suurimman yksityisten maanomistajan kanssa maanvuokrasopimuksen siten, että pyrkimys oli sijoittaa alueelle kuusi voimalaa. Tuulialfa Oy pyrkii lisäämään kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa sekä Suomen energiaomavaraisuutta.

 

Aikanaan syöttötariffi loppui ja yhtiö jäi hankkeen kanssa odottelemaan parempaa kannattavuutta. Nyt julkaistut voimalatyypit ovat kehittyneet sille tasolle, että markkinaehtoinen rakentaminen on mahdollista. Lähiaikoina julkaistavat voimalat parantavat tätä vielä entisestään.

 

Voimaloiden sähkötehon kehittyessä on kyseessä noin 40MW hanke, joka jäisi lähtökohtaisesti tulevan 45MW YVA -rajan alle.

 

Tuulivoimalle suunniteltu Tuohivaaran alue sijoittuu Kittilän Kaukosen kyläkeskuksesta noin 10 km kaakkoon. Yhtiö on suunnitellut alueelle 4-6 tuulivoimalaa, jotka soveltuisivat alueelle huomioiden luonnonympäristö, linnusto ja asutus, johon välimatkaa olisi vähintään yli 2,5 kilometriä. Kaavoituksesta aiheutuvat kulut maksaa yhtiö.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 c §:n mukaan, jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan sekä -ajan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta käynnistää hankekokonaisuudesta oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaan siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa