Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 54

25.02.2020

 

Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksesta

 

44/10.02.00/2020

 

Khall 25.02.2020 § 54

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Lapin liitto on pyytänyt MRA:n 13 §:n mukaisesti viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä lausuntoa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 28.1. - 28.2.2019. Kunnanhallitus on antanut siihen lausunnon 26.2.2019 § 58. Lausunnossaan kunnanhallitus esitti Tepsan kylän läheisyyteen sijoittuvan Värttiövaaran tuulivoimaloiden alueen poistamista sekä ympäristön ja matkailun huomioimista voimalinjavarauksia suunniteltaessa. Muita muutosehdotuksia valmisteluaineistoon ei ollut.

 

Merkittävimpiä ehdotukseen tehtyjä Kittilän kuntaa koskevia muutoksia ovat Kittilä - Sodankylä kunnanrajan läheisyyteen sijoittuvien Värttiövaaran ja Kolholaki - Palo - Naakiselkä tuulivoimaloiden alueiden poistaminen ehdotuksesta.

 

Kittilän kunnan osalta maakuntakaava ehdotuksen merkittävimpiä kohdat ovat:

  • Pokka - Inari seututien korottaminen kantatieksi ja merkintä merkittävästi parannettavaksi tieksi.

  • Tieluokan korotus kantatiestä valtatieksi välillä Sodankylä - Kittilä.

  • Uusi yhdystie Peurasuvannosta - Kuivasalmelle (liittyy Kittilä - Kiistala tiehen kuusi kilometriä ennen Kiistalaa, Autionmukan kohdalla).

  • Pääradan yhteystarvemerkintä Sodankylästä Kittilän suuntaan.

  • Tuulivoima-alueita Sodankylän - Kittilän rajalle tai sen läheisyyteen on merkitty nykyisen Keulakkopään tuulivoimaloiden alueen lisäksi pohjoispuolelle Nuttion-alueelle.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kittilän kunnalla ei ole muutosehdotuksia maakuntakaavaehdotukseen. Kittilän kunta pitää tieluokan korotuksia Inarintien ja Kittiläntien osalta sekä Peurasuvannon yhdystietä erittäin tärkeänä kunnan kehityksen kannalta.

 

2) Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa