Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 45

11.02.2020

 

Kunnanjohtajan johtajasopimus ajalle 1.1. - 31.12.2020

 

225/01.01.01/2019

 

Khall 11.02.2020 § 45

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimus on uuden kuntalain mukaan pakollinen. Määräystä siitä, millaisessa määräajassa viran vastaanottamisesta sopimus on tehtävä, ei laissa ole määräystä. Pääsääntöisesti johtajasopimus tulee tehdä pian viran vastaanottamisesta. Kysymyksessä on julkisoikeudellinen sopimus.

Kuntalain määräykset antavat perustan kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen solmimiseen. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa yleisellä tasolla ja siten tarjoutuu mahdollisuus kunnille harkita itse sopimuksen sisällöstä.

Jos johtajasopimukseen sisältyy määräyksiä erokorvauksesta, sopimus tulee viedä valtuuston hyväksyttäväksi. Muutoin sen voi hyväksyä kunnanhallitus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt valmistelevaa keskustelua sopimuksesta. Puheenjohtaja on laatinut ehdotuksen johtajasopimuksesta.

Liitteenä ehdotus johtajasopimukseksi. Sopimuksen kunnan puolesta allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtajan sijaisena toimiva controller.

Controller:

Kunnanhallitus hyväksyy Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin välisen johtajasopimuksen ajalle 1.1 - 31.1.2020.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että johtajasopimuksen kohta 2.1. "Toimivaltuudet, työnjako ja yhteistyökäytännöt'' 1. kappale muutetaan kuulumaan seuraavaksi:

 

"Kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan johtama henkilöstöorganisaatio vastaavat asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta valtuuston hyväksymän kuntastrategian, talousarvion ja -suunnitelman sekä muiden valtuuston päätösten mukaisesti."

 

Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti controllerin esityksen mukaisen johtajasopimuksen Tuula Mertaniemen esittämällä muutoksella korjattuna.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa