Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 43

11.02.2020

 

Kertapalkkion maksaminen

 

29/01.02.03/2020

 

Khall 11.02.2020 § 43

 

(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund, puh. 040 545 5793)

 

Henkilöstökertomuksen 2018 mukaan sairauspoissaolojen määrä Kittilän kunnassa on vuosia ollut suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Vuonna 2018 sairauspoissaolomäärä vastasi tilannetta, jossa 39 työntekijää oli koko vuoden sairauden vuoksi poissa. Sairauspoissaolojen suhteellinen väheneminen tai kasvun pysähdyttäminen on ollut keskeinen tavoite. Kaikkiin sairauslomiin ei pystytä vaikuttamaan, mutta sairauspoissaolojen yhteismäärä ja kehityksen suunnan vaihtuminen ovat keskeisiä työhyvinvoinnin mittareita, joihin pyritään vaikuttamaan.

 

Kertapalkkiota voidaan KVTES:n mukaisesti maksaa yksilölle tai ryhmälle ennalta määritellyn tavoitteen saavuttamisesta. Kunnanhallitus on hyväksynyt 16.4.2019 kunnan palkkausjärjestelmän periaatteet. Samassa yhteydessä hyväksyttiin kertapalkkion maksaminen vuodelle 2019 määriteltyjen työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvien tavoitteiden toteutuessa. Kertapalkkion suuruus jäi erikseen päätettäväksi. Kertapalkkion maksamisen edellytykseksi määriteltiin:

 

- Työyksikön henkilöstö yhdessä esimiehen kanssa määrittelee ja toteuttaa toimenpiteet, joilla se pyrkii parantamaan oman yksikkönsä työhyvinvointia ja sen kautta vaikuttamaan sairauspoissaolojen suhteellisen määrän vähentymiseen.

- Lisäksi vuoden 2019 sairauspoissaolojen määrä kyseisessä työyksikössä on todellisuudessakin vähentynyt edellisvuoteen verrattuna.

 

Kertapalkkion maksamisen edellytyksistä on tiedotettu henkilöstötiedotteella ja esimiestiedotteella. Tarkoituksena oli, että henkilöstö esimiehen kanssa yhdessä pyrkii itse vaikuttamaan oman työyksikkönsä työhyvinvoinnin parantamiseen. Raportit tehdyistä toimenpiteistä pyydettiin toimittamaan 10.1.20 mennessä.

 

Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä tehtiin terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Koivukodilla. Niistä raportoitiin kirjallisesti ilmoitetussa aikataulussa. Molemmissa yksiköissä sairauspoissaolojen määrä edellisvuoteen verrattunsa on laskenut.

 

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

2018

2019

Koivukoti

496

347

TK vuodeosasto

1294

1022

 

Kunnanjohtaja:

Kertapalkkioina maksetaan 100 e niille terveyskeskuksen vuodeosaston ja Koivukodin työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat olleet palvelussuhteessa koko vuoden 2019, eivätkä vuosilomien lisäksi ole olleet poissa yli 3 kuukautta (90 kalenteripäivää) vuoden aikana. Rajauksen perusteena on, että kyseiset henkilöt ovat todellisuudessakin olleet läsnä työyhteisön jäseninä pääosan vuotta ja pystyneet näin osallistumaan toimenpiteiden toteuttamiseen.

 

Edellä esitetyt maksuperusteet täyttää 26 terveyskeskuksen vuodeosaston ja 16 Koivukodin henkilöstöstä. Kertapalkkio tulee maksettavaksi yhteensä 42:lle Kittilän kunnan työntekijöistä/viranhaltijoista. Kertapalkkiot maksetaan 31.3.2020 mennessä.

 

Päätös:

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli paikalla selostamassa asiaa klo 15:12 - 15:27.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa