Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 12

21.01.2020

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

6/00.01.01/2016

 

Khall 21.01.2020 § 12

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 28.11.2019 § 12 esittänyt muutettua perussopimusta jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.

 

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 siten, että merkittävää osaa laista on sovellettu 1.6.2017 lukien. Uuden kuntalain siirtymäsäännöksen (147 §) mukaan kuntien yhteistoimintasopimukset, mukaan lukien perussopimukset, on uuden kuntalain mukaan saatettava 8.luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntalain säännöksistä. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava:

- mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä

- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2.momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta

- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimus on ollut voimassa 1.4.2007 alkaen. Yhtymäkokouksessa 25.5.2016 § 6 on jo päivitetty hallituksen kokoonpanoa koskeva kohta joten siltä osin ei olisi enää tulossa muutosta (§ 10 perussopimusluonnoksessa).

 

Kuntayhtymä on muuttanut perussopimuksen tekstin Kuntaliiton vuonna 2016 antaman perussopimusmallin

mukaiseksi. Perussopimuksen eri kohdissa on päivitetty ajantasaiset lakiviittaukset ja viittaukset hallintosääntöön.

 

Olennaisimmat muutokset nykyisin voimassa olevaan perussopimukseen verrattuna:

 

- 9 § Yhtymäkokouksen tehtävät: Lisätty kappale siitä, että ylimääräinen yhtymäkokous on kutsuttava koolle, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on valmisteltava kiireellisesti tai kutsuttava koolle kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksesta.

 

- 5 luku: Lisätty uusi luku omistajaohjauksesta.

 

- 6 luku § 20-23: Uudet pykälät liittyen talouden seurantaan ja raportointiin jäsenkunnille, alijäämän kattamiseen, tilinpäätöksen allekirjoittamiseen sekä kuntayhtymän tiedonantovelvollisuuteen.

 

- 9 luku: Kuntayhtymän purkamista ja loppuselvitystä koskevaa osuutta on tarkennettu ja lisätty maininta mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisesta hallintoriita-asioina Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen yhtymäkokouksen esittämän mukaiseksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa