Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.11.2019/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 147

13.11.2019

 

Purkamislupa 19-0326-P

 

326/10.03.00/2019

 

RakYmplk 13.11.2019 § 147

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074 )

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Koulula Rno 21:6 haetaan lupaa koulurakennuksen purkamiseksi. Rakennuksessa on kolme kerrosta, kellari ja ullakkotila, kokonaisalaltaan 2096 m² ja se on valmistunut 1950. Kiinteistö muodostaa osan korttelin 348 tontista 3. Hakemus on tullut vireille 5.9.2019.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on purkamishakemuksen johdosta kuullut tiloja Jukkala Rno * * * *, Lehto Rno * * * * ja Leppänen Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kunnanvaltuuston 8.4.2013 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-1 joka tarkoittaa paikallishistoriallisesti, sekä taajama- ja kyläkuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on tiedottanut purkamisaikomuksesta Kittilän kunnanhallitusta ja Lapin ELY - keskusta MRA 67 §:n mukaisesti ja on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa rakennuksen purkamisesta.

 

Lapin ELY - keskus on lausunnossaan käynyt läpi kaavatilanteen, purkamisluvan edellytykset, rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaalimisen, poikkeamistoimivallan ja poikkeamisen edellytykset, poikkeamismenettelyn ja yhteenvedossa todennut jollei kaavamääräyksessä mainittua pakottavaa syytä ole, purkamislupaa ei saa myöntää ilman poikkeamista kaavamääräyksistä. Tämän johdosta on ensin arvioitava onko purkamiselle pakottava syy.

 

Museovirasto on lausunnossaan käynyt läpi Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan ja asemakaavan suojelumerkinnät ja määräykset kyseiselle rakennukselle sekä arvioinut purkamisen syyn pakottavuutta ja päätynyt siihen tulokseen ettei puolla purkuluvan myöntämistä. Perusteina oli kaavan tuoreus ja pakottavan syyn puuttuminen sekä puutteelliset asiakirjat. Lausuntopyyntö lähettiin 12.9.2019 ja Museovirasto on antanut lausunnon 9.10.2019. Asiakirjoja ei pyydetty täydentämään lausuntoa varten. Museoviraston lausunnon laatijalle on toimitettu hakemuksen liiteasiakirjat sähköpostitse 15.10.2019 ja hänet on kutsuttu Lupapisteeseen hankkeeseen lukuoikeudella.

 

Hakija on teettänyt Lukkarin koulurakennukseen rakennusteknisen selvityksen ja kuntotutkimukset ja niihin liittyvät korjaustarpeiden määrittelyt ja niiden perusteella on todettu koulurakennuksen vaativan täydellisen peruskorjauksen. Rakennusta ei tällä hetkellä voida käyttää opetuskäytössä sisäilmaongelmien johdosta. Koulurakennus on valmistunut 1950 ja rakennuksesta ei ole käytettävissä rakennekuvia. Tehtyjen selvitysten perusteella rakennuksessa on paljon materiaaleja jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia, rakenteita joita tulee vahvistaa kantavuuden ja paloturvallisuuden johdosta sekä peruskorjauksessa jouduttaisiin uusimaan LVIS - tekniikka kokonaisuudessaan. Täydellisen peruskorjauksen rakennusteknisen toteutuksen lisäksi tulisi rakennuksessa toteuttaa myös toiminnallisia muutoksia tilojen nykyaikaistamiseksi.

 

Rakennuksen korjausaste kohoaa erittäin suureksi (8.430.000 €) eikä kokonaishinta - arviossa ei ole huomioitu vielä tarvittavia opetustilojen muutoksia.

 

Rakennuksen kuntoarvion perusteella rakennus ei täytä lujuuden , turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimuksia ja rakennuksen korjaaminen vastaamaan tilaratkaisuiltaan nykyaikaisen koulurakennuksen vaatimuksia aiheuttaa rakennuksen käyttömahdollisuuksin nähden kohtuuttomia kustannuksia.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun purkuluvan. Hakija on esittänyt pakottavia syitä suojellun rakennuksen purkamiselle.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 127 §, MRL 139 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa