Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.10.2019/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 106

31.10.2019

 

Kiinteistönhoitajan valinta

 

126/01.01.01/2019

 

Teknlk 31.10.2019 § 106

 

 

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö puh. 040 6744 393)

 

Kittilän kunnan teknisellä lautakunnalla on ollut haettavana

kiinteistöhoitajan toimi 3.-25.10.2019 välisen ajan. Lisäksi aiemmat hakemukset (kiinteistönhoitajan toimi hakuajalla 18.4.-9.5.2019) otetaan huomioon.

 

Tehtävään on edellytetty kiinteistö-, sähkö-, tai LVIA-alan

ammatillista tutkintoa. Lisäksi on edellytetty kokemusta kiinteistön huollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

 

Edellisessä haussa saapui yhdeksän hakemusta ja uudessa haussa määräaikaan mennessä saapui kahdeksan hakemusta.

 

Yhteenvetoa kaikista hakemuksista:

- kaksi hakijaa ei täyttänyt koulutusvaatimusta

- yksi hakija ei täyttänyt ajokorttivaatimusta

 

Hakijoista kolmea on lautakunta haastatellut edellisten kiinteistönhoitaja valintojen yhteydessä.

 

Lainaus internetsivustolta: https://www.tasa-arvo.fi/ansiovertailu:

 

"Tasa-arvolain mukaan työnantajan on aina tehtävä ansiovertailu, kun hakijoina on sekä miehiä että naisia. Ansiovertailussa otetaan huomioon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja sellaiset hakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Ansiovertailussa huomioon otettavien ansioiden tulee olla yksiselitteisesti ja objektiivisesti osoitettavissa olevia. Huomioon voidaan ottaa vain hakuajan päättymiseen mennessä kertyneet sellaiset ansiot, jotka ovat olleet valitsijan käytettävissä valintamenettelyn aikana.

 

Sopivuus, soveltuvuus, työkyky ja muut vastaavat työnhakijan arvionvaraiset henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1-kohdan tarkoittamia ansioita. Ne voivat kuitenkin olla työnantajan valintaperusteena ja ne voidaan ottaa huomioon mahdollisena työnantajan oikeuttamisperusteena valita tehtävään vähemmän ansioitunut hakija.

 

Ansioita tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja työnantajan etukäteen vahvistamiin valintaperusteisiin (HE 57/1985). Virkanimityksissä on otettava huomioon myös perustuslain 125 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet. Ne ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan valittavan on lisäksi täytettävä laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyt erityiset kelpoisuusvaatimukset.

 

Työnantajalla on oikeus syyllistymättä tasa-arvolain vastaiseen syrjintään arvioida ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka työnantaja katsoo parhaiten edistävän tehtävän menestyksellistä hoitamista (KKO 2005:24, KKO 1996:141). Henkilöiden ansioituneisuutta tulee siten tarkastella erityisesti suhteessa työnantajan ilmoittamiin painotuksiin. Työnantajan valitseman painotuksen tulee kuitenkin olla myös objektiivisesti arvioiden perusteltavissa tehtävän hoidon kannalta.

 

Kelpoisuuden täyttyessä ei korkeampaa koulutusta pidetä välttämättä lisäansiona. Oikeuskäytännön mukaan merkityksellisempää on koulutuksen sisällöllinen sopivuus tai suuntautuneisuus haettavana olevan tehtävän kannalta.

 

Oikeuskäytännössä on katsottu työkokemuksen määrän osalta, etteivät suuretkaan erot palvelusvuosien määrässä välttämättä merkitse sitä, että kauemmin työssä ollutta pidettäisiin ansioituneempana. Vasta huomattavilla palvelusvuosieroilla on katsottu olevan merkitystä.

 

Perehtyneisyyden hankkimiseksi kulloinkin kysymyksessä olevaan tehtävään tarvitaan tietyn pituinen kokemus. Riittäväksi katsottavan kokemuksen määrä vaihtelee eri tehtävissä. Työkokemuksen sisällön osalta ratkaisevaa ei ole yksistään se, onko henkilö hankkinut kokemuksensa juuri haettavana olevaa vastaavassa tehtävässä, vaan tehtävään sopivaa kokemusta on voinut kertyä myös muissa tehtävissä."

 

Hakuilmoitus, ansiovertailu ja yhteenveto hakijoista oheismateriaalina.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pyytää haastatteluun seuraavat henkilöt: Jussi Naalisvaara, Elina Partanen, Ola Ojala, Veijo Pekkala, Pertti Raaterova ja Teemu Tuisku. Edelleen lautakunta päättää, että haastattelu pidetään 8.11.2019 alkaen klo 9:00.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa