Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 280

08.10.2019

 

Lausunto Rupert Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Pahta NW, ML2019:0024

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 08.10.2019 § 280

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Rupert Finland Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen koskien Pahta NW - nimistä malminetsintälupa-aluetta, joka kohdistuu pääosiltaan Sodankylän kunnan alueelle ja pieneltä osaltaan Kittilän kunnan alueelle. Tukes on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa Kittilän kunnan alueelle kohdistuvasta lupahakemuksesta, joka kohdistuu Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 3781,74 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa, kuparia ja nikkeliä. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat moreeninäytteenotto, geologinen kartoitus, geofysikaaliset mittaukset, kallioperäkairaus ja tutkimusojitus.

 

Tutkimusvälineinä malminetsinnässä käytetään mahdollisesti geofysikaalisia mittauskalustoa, kairauskoneita, reikämittauskalustoa sekä kenttätyöntekijät mm, vasaraa, kuokkaa, lapiota ja kaivinkonetta. Kulkuvälineinä käytetään autoja, maastoautoja, mönkijöitä ja moottorikelkkoja.

Hakemuksen mukaan kairauksissa pieni määrä (<1 m3) moreeni- ja kallioainesta kerääntyy maanpinnalla kairauspaikalla. Kyseinen nk. "pora soija" kerätään talteen ja poistetaan maastosta.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintä alueella ei aiheuta sellaista melua tai muuta häiriötä, että se heikentää alueen luonnonarvoja. Alueella liikutaan ajoneuvoilla olemassa olevaa tie- ja metsäautotieverkostoa mahdollisimman paljon hyödyntäen. Maastossa liikutaan kesällä pääsääntöisesti jalkaisin, mahdollisesti vähäisessä määrin mönkijöillä sekä talvella moottorikelkoin, suksilla ja lumikengillä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Rupert Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien Pahta NW - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

 

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa