Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 279

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 260

17.09.2019

Kunnanhallitus

§ 279

08.10.2019

 

Hankintapäätös Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakka 2019 - 2024

 

42/10.03.01/2019

 

Khall 17.09.2019 § 260

 

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Kittilän kunta hankintayksikkönä on pyytänyt tarjouksia kohteesta "Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakka 2019 - 2024".

 

Tarjouspyyntö on julkaistu Cloudia kilpailutusjärjestelmässä 19.6.2019, kyseessä on EU-hankintamenettelyn piiriin kuuluva palveluhankinta. Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja hankintasopimuksen tekoperusteena halvin hinta. Urakka-aika on 1.10.2019 - 1.10.2024.

 

Urakkaan kuuluu Kittilän kunnan vastuulle kuuluvien talvireittien kunnossapito. Talvireitteihin kuuluvat ladut, talvikävely-, pyöräily- ja moottorikelkkareitit sekä talvireittien sillat sekä yli- ja alikulkukäytävät. Urakkakohteet sijaitsevat Kittilän kunnan alueella. Urakkaan ei kuitenkaan kuulu Kittilän kirkonkylän latuverkosto pois lukien Karinnokan ja Nälkäjärven välinen latuosuus.

 

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaan, 22.8.2019 klo 12:00 mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouksen lähettäjä oli Oy Levi Ski Resort Ltd. Tarjous täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset eikä hylkäämisperusteita ollut.

 

Tarjouksen kokonaisurakkahinta on 2.460.565,00 € (Alv 0 %) joka kattaa urakan koko sopimusajan.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kittilän kunnanhallitus päättää valita "Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakka 2019 - 2024" hankinnan suorittajaksi halvimman ja hyväksytyn tarjouksen tehneen Oy Levi Ski Resort Ltd:n kokonaisurakkahintaan 2.460.565,00 € (Alv 0 %).

 

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tässä asiassa (hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta; hissiyhtiön hallituksen jäsen) ja poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.23 ja hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi tuli 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Varajäsen Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen tässä asiassa (hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta; hissiyhtiön hallituksen jäsen) poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 16.23 ja hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tullut Ahti Ovaskaisen esitys, että asia palautetaan valmisteltavaksi tekniseen lautakuntaan. Tuula Mertaniemi kannatti Ovaskaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Vt. kunnanjohtajan esitys on JAA ja Ahti Ovaskaisen esitys EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA-ääniä antoivat: Sakari Kautto, Antti Pekkala ja Raija Palosaari.

EI-ääniä antoivat: Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

Poissa olivat: Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Pekka Rajala ja Marita Toivanen.

 

Äänin 3-2 (poissa 4) vt. kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi

__________

 

TARKASTAMATON PYKÄLÄ

Khall 08.10.2019 § 279

 

Pöytäkirjantarkastajaksi valitun Tuula Mertaniemen toimittua tämän pykälän osalta kokouksen puheenjohtajana jäi epähuomiossa valitsematta toinen pöytäkirjantarkastaja tälle asialle.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirjan Khall 17.9.2019 §:n 260 "Hankintapäätös Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakka 2019 - 2024" osalta kokouksessa.

Pöytäkirja todetaan tältä osin kokouksen kulun mukaiseksi.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta: hissiyhtiön hallituksen jäsen) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Varajäsen Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta: hissiyhtiön hallituksen jäsen) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanhallitus tarkasti ja totesi pöytäkirjan Khall 17.9.2019 §:n 260 "Hankintapäätös Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakka 2019 - 2024" osalta kokouksessa ja totesi pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

 

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.03- 17.13.

Varajäsen Raija Palosaari poistui kokokouksesta klo 17.03.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa