Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.07.2019/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 78

04.07.2019

 

Lausunto Pohjois - Suomen hallinto - oikeudelle valitukseen lautakunnan päätöksestä 11.4.2019 § 44

 

234/10.03.00/2018

 

RakYmplk 04.07.2019 § 78

 

Pohjois - Suomen hallinto

- oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää päätöstä 11.4.2019 § 44. Lausunto ja päätökseen liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 22.7.2019.

 

Rakennustarkastaja:

Lautakunnan päätös

josta valitetaan on:

 

"Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa kaksi paritaloa, suuruudeltaan yhteensä 400 m² ja niihin liittyvät talousrakennukset noin 40 m² Kittilän rekisterikylän tilalle Takavainio Rno * * * *. Tilan koko on 13580 m² ja se sijaitsee Alakittilän alueella Marjalantien varressa. Hakemus on tullut vireille 13.6.2018

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Ylimarjala Rno * * * *, Siltaoja Rno * * * *, Marjala Rno * * * *, Marjalovaara Rno * * * ja Mäntymäki Rno* * * *.

 

Huomautuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan AT-1 ja M - alueelle eli kyläalueelle ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Alueelle on omakotitaloja.

 

Kiinteistölle on osayleiskaavassa suunniteltu tulvapenger. Tulvapenkereen sijainti on ohjeellinen ja sen lopullinen paikka ratkaistaan asemakaavan yhteydessä. Noin puolet kiinteistön pinta - alasta sijaitsee kerran sadassa vuodessa arvioidun laskennallisen tulvakorkeuden ( HW 1/100 ) alapuolella.

 

Osayleiskaavassa rakennettavaksi tarkoitetut alueet sisältäen kyläalueet on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavalla.

 

Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan lausunnon mukaan kyseinen kiinteistö ei sijaitse heidän toiminta - alueella ja lähin runkovesijohto on noin 190 metrin päässä ja viemärilinja noin 400 metrin päässä suunnitellulta rakennuspaikalta.

 

Kittilän kunta on käynnistänyt asemakaavavaiheen pohjatyöt vuoden 2019 alussa. Kirkonkylän kyläilmeen, viihtyisyyden, vetovoiman ja toiminnallisuuden kehittämisen tavoitteena on toteuttaa kirkonkylän asemakaavan tarkistus ja laajennus Ylä- ja Alakittilän osalta.

 

Esitän että lautakunta ei myönnä haettua suunnittelutarveratkaisua. Perusteluna esitykselle on suunnitellun rakentamisen haitta kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alakittilän alueella on rakentamispaineita. Suunniteltu rakentaminen johtaisi vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen huomioon ottaen vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiset ilman asemakaavallista ratkaisua.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 43 §, MRL 137 §.

 

Päätös:

Esitys Hyväksyttiin."

 

Esitän lautakunnan lausunnoksi valitukseen seuraavaa:

 

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan AT-1 ja M - alueelle eli kyläalueelle ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Alueella on omakotitaloja. Osayleiskaava on tullut voimaan Korkeimman hallinto - oikeuden päätöksellä13.3.2015. Osayleiskaavassa rakentamiseen tarkoitetut alueet mukaan lukien kyläalueet on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella.

 

Valittajan mainitseman kiinteistön 261-405 -166-44 lupakäsittely suunnittelutarveratkaisun osalta on tapahtunut rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta lausuntona 28.1.2015 ja kunnanhallituksen osalta päätöksenä 9.2.2015 eli ennen osayleiskaavan lainvoimaisuutta.

 

Osayleiskaava ei ole suoraan rakentamiseen oikeuttava kaava joten tonttitehokkuuslukuja vertailemalla eri kiinteistöjen osalta ei voi päätellä kiinteistön rakentamisoikeuksia tai mahdollisuuksia.

 

Suunnittelutarveratkaisulla haettiin kahta asuinrakennusta joissa on yhteensä 4 huoneistoa sekä niihin liittyvät talousrakennukset. Päätöksen tasavertaisuutta arvioitaessa on mietittävä onko kyseisen alueen yhdyskuntakehitys kestävää jos vastaava rakentaminen myönnettäisiin myös alueen muille maanomistajille.

 

Kittilän Vesihuolto - osuuskunta on lausunnossa todennut suunnitellun rakennushankkeen sijaitsevan toiminta - alueensa ulkopuolella ja liittymisen olevan mahdollista vesijohtoon. Jätevesijärjestelmän rakentaminen kiinteistökohtaisena palvelemaan neljää huoneistoa tarkoittaisi käytännössä jätevesijärjestelmän mitoitusta 20 hengen tarpeita varten.

 

Noin puolet kiinteistön pinta - alasta on korkeustasoltaan alle yleiskaavan määräyksen ( HW 1/100 ) sekä yleiskaavassa kiinteistölle on esitetty sijainniltaan ohjeellinen tulvapenger, jonka lopullinen sijainti ratkaistaan asemakaavan yhteydessä.

 

Lautakunta on suunnittelutarveratkaisupäätöstä tehdessään arvioinut hankkeen vaikutuksia ja päätynyt siihen että kielteisellä päätöksellä turvataan riittävä suunnitteluvara mahdolliselle asemakaavoitukselle. Päätös on perusteltu maankäyttö - ja rakennuslain pohjalta ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

 

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten valitus on aiheeton ja perusteeton.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa