Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 168

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 168

28.05.2019

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 168

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan vapaan sivistystyönlautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 40) päättänyt vahvistaa vapaan sivistystyön lautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Vapaan sivistystyön lautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 40) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Toivanen Marita

Vas.

Vuomajärvi Liisa

Vas.

Palosaari Raija

KD

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Ylläsjärvi Esa

OMK

Lompolo Lasse

OMK

Autti Annikki

PS

Pekkala Antti

PS

Jokela Ville

Kesk.

Nilivaara Anna-Liisa

Kesk.

Kurt Heli

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

Toivola Ritva

SDP

Lompolo Mikko

KL

Siitonen Esa

Kesk.

Niskanen Maarit

Kesk.

Ylisuvanto Jukka

Vas.

Kenttälä Pekka

Vas.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 40) seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Toivanen Marita Vas.

1. varapuheenjohtaja Palosaari Raija KD

2. varapuheenjohtaja Ylläsjärvi Esa OMK

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen vapaan sivistystyön lautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Toivanen Marita Pj

Vas.

Vuomajärvi Liisa

Vas.

Palosaari Raija 1. vpj

KD

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Ylläsjärvi Esa 2. vpj

OMK

Lompolo Lasse

OMK

Ala Kimmo

PS

Pekkala Antti

PS

Jokela Ville

Kesk.

Nilivaara Anna-Liisa

Kesk.

Kurt Heli

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

Toivola Ritva

SDP

Lompolo Mikko

KL

Siitonen Esa

Kesk.

Niskanen Maarit

Kesk.

Ylisuvanto Jukka

Vas.

Kenttälä Pekka

Vas.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  1. kunnanvaltuusto päättää, että vapaan sivistystyön lautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

  2. kunnanvaltuusto valitsee vapaan sivistystyön lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa