Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.05.2019/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 167

28.05.2019

 

Koululautakunnan vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 167

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan koululautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 39) päättänyt vahvistaa koululautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Koululautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 39) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht.varajäsen

 

Kantola Susanna

Kesk.

Hangasvaara Sirkka

Kesk.

Moksi Aila

SDP

Hettula Arto

SDP

Huikuri-Kujala Helena

OMK

Sieppi Taru

Kok.

Jokela Ville

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Jussila Asko

Vas.

Uusisalmi Atte

Vas.

Linnala Jukka

OMK

Mertaniemi Hannu

OMK

Kenttälä Toni

PS

Pekkala Antti

PS

Saarela Mikko

Kesk.

Kyrö Reijo

Kesk.

Kaukoranta Laura

Vas.

Mella Inka

Vas.

 

Koululautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 39) seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Kantola Susanna Kesk.

1. varapuheenjohtaja Jussila Asko Vas.

2. varapuheenjohtaja Huikuri-Kujala Helena OMK

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen koululautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht.varajäsen

 

Hangasvaara Sirkka, varaj.

Kesk.

 

 

Moksi Aila

SDP

Hettula Arto

SDP

Huikuri-Kujala Helena 2. vpj

OMK

Sieppi Taru

Kok.

Jokela Ville

Kesk.

 

 

Jussila Asko 1. vpj

Vas.

Uusisalmi Atte

Vas.

Linnala Jukka

OMK

Mertaniemi Hannu

OMK

Kenttälä Toni

PS

Pekkala Antti

PS

Kaukoranta Laura

Vas.

Mella Inka

Vas.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  1. kunnanvaltuusto päättää, että koululautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

  2. valtuusto valitsee koululautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa