Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 58

16.05.2019

 

Poikkeamislupa 19-0149-POI

 

93/10.03.00/2019

 

RakYmplk 16.05.2019 § 58

 

Sirkan rekisterikylään määräalalle tilasta Pöntsö Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Levin osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa yksikerroksinen majoitusrakennus (700 m²) ja sauna/huoltorakennus (90 m²) . Rakennuksien kerrosala on yhteensä 790 m². Määräala sijaitsee Sirkan kylästä noin 18 kilometriä Muonion suuntaan, Pöntsövaarassa. Määräalan koko on noin 8 hehtaaria. Hakemus on tullut vireille 17.1.2019.

Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Wuolijoki Rno * * * * ja hakija on kuullut tilat Pöntsörova Rno * * * *, Rovanen Rno * * * *, Takalo Rno * * *, Kumpurova Rno * * * *, Ylirovanen Rno * * *, Villi Poro Rno * * * * ja Pöntsö Rno * * * *.

 

Tilan Wuolijoki Rno* * * * omistaja jätti hankkeesta huomautuksen. Hakija on antanut vastineen huomautukseen.

 

 

Huomautuksessa on otettu kantaa mahdolliseen jatkorakentamiseen luvan mahdollisen myöntämisen jälkeen, rakennuspaikan sijaintiin arvokkaassa ja herkässä maisemassa, tien kuntoon ja käyttöoikeuteen, alueen käyttöön lähivirkistysalueena ja huomautuksen tekijän oman alueen säilymisenä rauhallisena.

 

 

Rakennustarkastaja:

 

Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa alue on varattu M - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi. Nyt alueelle haetaan yksikerroksista majoitusrakennusta ja siihen liittyviä oheistiloja ( sauna/huoltorakennus).

 

 

Määräalan läheisyydessä on yksi loma - asunto ja puhelinmasto. Pöntsön kylä on noin 500 metrin päässä. Alueella ei ole vesi- eikä viemäriverkostoa. Määräalalle on tieyhteys Muoniontiestä. Määräalan kantatilalla ja siten myös määräalalla on kulkuoikeus kyseiseen tiehen. Kiinteistötietopalvelun karttatulosteesta käy ilmi , että kyseinen alue on avohakkuun jäljiltä lähes puuton. Suunnitellun rakennuspaikan alueella ei ole kiinteistörekisteriotteen mukaan ulkoilureittejä.

 

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

 

 

Perusteena esitykselle on se, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä on kooltaan ja kerroskorkeudeltaan maisemaan soveltuva. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 171 §

 

 

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa