Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 59

16.05.2019

 

Suunnittelutarveratkaisu 19-0148-SUU

 

93/10.03.00/2019

 

RakYmplk 16.05.2019 § 59

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Pöntsö Rno * * * * yksikerroksisen majoitusrakennus (700 m²) ja sauna/huoltorakennus (90 m²) . Rakennuksien kerrosala on yhteensä 790 m². Määräala sijaitsee Sirkan kylästä noin 18 kilometriä Muonion suuntaan, Pöntsövaarassa . Määräalan koko on noin 8 hehtaaria. Hakemus on tullut vireille 17.12019.

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 § 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu)

 

Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Wuolijoki Rno * * * * ja hakija on kuullut tilat Pöntsörova Rno * * * *, Rovanen Rno * * * *, Takalo Rno * * *, Kumpurova Rno * * * *, Ylirovanen Rno* * * *, Villi Poro Rno * * * * ja Pöntsö Rno * * * *.

 

Tilan Wuolijoki Rno * * * * omistaja jätti hankkeesta huomautuksen. Hakija on antanut vastineen huomautukseen.

 

 

Huomautuksessa on otettu kantaa mahdolliseen jatkorakentamiseen luvan mahdollisen myöntämisen jälkeen, rakennuspaikan sijaintiin arvokkaassa ja herkässä maisemassa, tien kuntoon ja käyttöoikeuteen, alueen käyttöön lähivirkistysalueena ja huomautuksen tekijän oman alueen säilymisenä rauhallisena.

 

 

Rakennustarkastaja:

 

Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa alue on varattu M - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi. Nyt alueelle haetaan yksikerroksista majoitusrakennusta ja siihen liittyviä oheistiloja ( sauna/huoltorakennus).

 

 

Määräalan läheisyydessä on yksi loma - asunto ja puhelinmasto. Pöntsön kylä on noin 500 metrin päässä. Alueella ei ole vesi- eikä viemäriverkostoa.Määräalalle on tieyhteys Muoniontiestä. Määrälan kantatilalla ja siten myös määrälalla on kulkuoikeus kyseiseen tiehen. Kiinteistötietopalvelun karttatulosteesta käy ilmi , että kyseinen alue on avohakkuun jäljiltä lähes puuton. Suunnitellun rakennuspaikan alueella ei ole kiinteistörekisteriotteen mukaan ulkoilureittejä.

 

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

 

 

Perusteena esitykselle on se, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia ja on kooltaan ja kerroskorkeudeltaan maisemaan soveltuva.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §

 

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa