Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.04.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 43

11.04.2019

 

Rakennuslupa 19-0091-R

 

52/10.03.00/2019

 

RakYmplk 11.04.2019 § 43

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Koutarinne Rno 18:61 haetaan lupaa rakentaa kokonaisalaltaan 968 m²:n suuruinen hybridivoimalaitos. Tila muodostaa asemakaavan korttelin 600. Hakemus on tullut vireille 11.1.2019.

 

Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen suoritti naapurin kuulemisen ja rakennushankkeeseen annettiin kaksi huomautusta. Huomautuksissa otettiin kantaa rakennuksen ympäristövaikutuksiin, vaikutukset lähi- ja kaukomaisemaan rakennuksen osan korkeuden ja toiminnan suhteen (piippu, korkeus 39 metriä, savukaasut ja vesihöyry) , lämpökeskustoiminnan aiheuttaman huoltoliikenteen vaikutuksiin liikenteen ja tiestöön sekä vaikutukset kiinteistön näkymäalueeseen ja arvoon. Hakija on antanut vastineen huomautuksiin.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavamääräysten mukaan kortteliin 600 saa rakentaa matkailua palvelevia korkeudeltaan enintään kaksikerroksisia rakennuksia, kaavamerkintä RM II. Rakennusoikeutta korttelissa on 3600 m².

 

Ympäristöministeriön julkaisun Asemakaavamerkinnät ja - määräykset, opas 12 ,sivu 56 mukaan RM merkintä tarkoittaa taajama - alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palvelevia rakennuksia

 

Suunniteltu rakennushanke (hybridivoimalaitos) ei ole käyttötarkoitukseltaan voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennus. MRL 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava - alueelle saa sijoittaa toimintoja jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle.

 

Rakennusluvan myöntämisen edellyksenä on asemakaava - alueella että, rakennushanke on asemakaavan mukainen ja rakennuspaikalle soveltuva (MRL 135 §).

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä rakennuslupaa 19-0091-R. Perusteena kielteiselle esitykselle on rakennushankkeen kaavanvastaisuus eikä rakennusluvan myöntämiselle ole edellytyksiä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 125 §, MRL 135 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa