Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 16

16.05.2019

 

Kirkonkylän hiihtolatuverkoston kunnossapitosuunnitelman muuttaminen Lapinkylän reitin osalta

 

Vapsivlk 16.05.2019 § 16

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta, Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä, Narikan lenkistä sekä osittain myös Lapinkylän reitistä. Valaistu latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki avataan joulukuussa. Honkavaaran kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä. Narikan lenkki ja Lapinkylän reitti avataan helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.

 

Liikuntatoimi on vastannut Lapinkylän reitin kunnostamisesta yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa. Käytännössä liikuntatoimen osuus Lapinkylän reitistä on ulottunut Karinnokalta Nälkäjärvelle saakka. Tämä osuus on pituudeltaan noin kymmenen kilometriä. Osuus on merkitty esityksen oheismateriaalina olevaan latukarttaan.

 

Lapinkylän reitin nykyinen kunnossapitokäytäntö ei ole optimaalinen reitin potentiaalisten käyttäjien kannalta. Liikuntatoimen ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n kunnossapitoaikatauluja on käytännössä hankala sovittaa yhteen. Liikuntatoimi ei nykyisten resurssiensa puitteissa kykene kunnostamaan Karinnokan ja Nälkäjärven välistä latuosuutta riittävän usein. Eli suurimman osan ajasta Lapinkylän reitti on kunnostettu ainoastaan puoliväliin saakka. Tämä heikentää asiakastyytyväisyyttä sekä Lapinkylän reitin yleistä vetovoimaisuutta.

Edellä mainituista syistä johtuen liikuntatoimi katsoo, että Lapinkylän reitin talvikunnossapidon tulisi olla kokonaisuudessaan yhden tahon vastuulla. Kittilän kunnan hallinnoimien talvireittien kunnossapitourakan hankintamenettely on parhaillaan käynnissä. Kunnanhallituksen päätöksen 16.04.2019 § 115 mukaisesti kirkonkylän hiihtolatuverkosto on rajattu hankintamenettelyn ulkopuolelle. Liikuntatoimi esittää, että liikuntatoimi vetäytyy Karinnokan ja Nälkäjärven väliseltä latuosuudelta ja että Lapinkylän reitin talvikunnossapito sisällytetään kokonaisuudessaan kilpailutettavaan kunnossapitourakkaan. Asiasta on käyty alustava keskustelu tarjouspyynnön laadinnasta vastaavan yhdyskuntainsinöörin kanssa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Karinnokan ja Nälkäjärven välisen latuosuuden talvikunnossapito sisällytetään kilpailutettavaan kunnossapitourakkaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

______________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa