Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2019/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Kuntalaisaloite/skeittiparkki

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 15

16.05.2019

 

Kuntalaisaloite koskien betonista skeittiparkkia

 

Vapsivlk 16.05.2019 § 15

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Oliver Liukkonen esittää 7.6.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan, että Leville rakennettaisiin uusi betoninen skeittiparkki. Aloitteen tueksi on kerätty yhteensä 202 kannatusilmoitusta sähköisessä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Aloite on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä.

 

Kittilän kunnan alueella tilanne on tällä hetkellä heikko rullalautailuun tarkoitettujen suorituspaikkojen suhteen. Kuten aloitteen laatija aloitteessaan toteaa, Levillä sijaitsevan skeittiparkin vaneriset rakenteet ovat varsin huonokuntoiset. Levin skeittiparkki on ollut suljettuna viime kesästä saakka. Kirkonkylän koulukeskuksella sijaitseva yksinkertainen vanerinen ramppi palvelee potentiaalisia käyttäjiä ainoastaan hyvin rajallisesti.

 

Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämistä koskeviin avauksiin. Lähiliikuntapaikat ovat laajoille käyttäjäryhmille tarkoitettuja maksuttomia liikuntapaikkoja, joiden käyttäminen ei yleensä edellytä vuoron varaamista tai valvonnan järjestämistä. Kattavalla lähiliikuntapaikkaverkostolla on siis keskeinen rooli sekä liikuntapalveluiden saavutettavuuden että monipuolisten harrastusmahdollisuuksien edistämisen kannalta. Skeittiparkkia voidaan tarkastella myös nuorisokulttuurin näkökulmasta. Hyvin suunniteltu skeittiparkki toimii yhteisöllisenä ja vapaamuotoisena ajanviettopaikkana, joka tarjoaa rullalautailun lisäksi puitteet myös esimerkiksi potkulautailulle, rullaluistelulle sekä BMX-pyöräilylle. Tällaiset urbaanit katulajit ovat valtavirtaistuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Paikallistason liikunta- ja nuorisopoliittisessa päätöksenteossa skeittiparkki nähdään usein yhtenä mahdollisena vastauksena lasten ja nuorten muuttuviin liikuntatottumuksiin ja -mieltymyksiin.

Erilaisista materiaaleista keskusteltaessa betoninen ratkaisu on sikäli perusteltu, että betonin hyödyt ovat kiistattomat vaneriseen vaihtoehtoon verrattuna. Betoni tarjoaa parhaan skeittaustuntuman, betonin helppo muovattavuus mahdollistaa kaikenlaiset muodot, betoniset rakenteet kestävät säätä ja kulutusta huomattavasti vaneriparkkeja paremmin ja betonisen skeittiparkin melutaso on vähäinen. Betoniparkit ovat yleisesti ottaen vaneriparkkeja esteettisempiä ja ympäristöön sopivampia. Lisäksi betonisen skeittiparkin ylläpitokustannukset ovat merkittävästi muita vaihtoehtoja alhaisemmat. Betonisen skeittiparkin käyttöiäksi voidaan arvioida vähintään 20 vuotta.

 

Moneen muuhun lähiliikuntapaikkahankkeeseen verrattuna kokobetoninen skeittiparkki on suurehko investointi. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi parkin koko ja muotoilu, valaistus, maisemointi sekä pohjatyöt. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kohtalaisen kokoisen (esimerkiksi n. 300 m²) ja melko monipuolisen skeittiparkin betonitöihin tulisi varata vähintään 100 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset pienenevät tuntuvasti, mikäli parkki rakennetaan valmiille asfalttikentälle. Tällainen asfaltin ja betonin hyödyntämiseen perustuva yhdistelmäratkaisu on tyypillinen tapa karsia kustannuksia. Asfalttikentän päälle rakennettavien betonielementtien heikkoutena on saumojen rappeutuminen. Tällöin pienetkin kulumat syvenevät nopeasti muodostaen selkeän turvallisuusriskin.

 

Kuntalaisaloitteessa otetaan kantaa skeittiparkin rakennusmateriaalin lisäksi myös parkin sijaintiin. Aloitteen laatija esittää, että uusi parkki rakennettaisiin Leville. Liikuntatoimi korostaa, että lähiliikuntapaikkaperiaatteiden mukaisesti skeittiparkin tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella tai parkin tulisi olla muuten helposti saavutettavissa. Asutuksen välittömään läheisyyteen parkki ei sovellu. Sijaintipaikan maaperän tulisi olla riittävän kantava. Routimaton hiekkamaa on yleisesti ottaen paras vaihtoehto, sillä se ei vaadi kalliita pohjatöitä. Liikuntatoimi pitää mahdollisen uuden parkin sijoittamista Sirkan kylälle varteenotettavana vaihtoehtona, esimerkiksi Gondolin alueen liikuntapaikkakeskittymän yhteyteen.

 

Liikuntatoimi pitää betonista skeittiparkkia koskevaa kuntalaisaloitetta tervetulleena avauksena sekä liikuntakulttuurin että nuorisokulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta liikuntatoimi katsoo, että kokonaiskustannuksiin ja paikallisiin harrastajamääriin liittyvät epävarmuustekijät edellyttävät lisäselvitystä. Liikuntatoimi toteuttaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarvekartoituksen, jonka yhteydessä kuullaan paikallisia harrastajia. Lisäksi liikuntatoimi tutustuu muiden paikkakuntien vastaaviin hankkeisiin sekä selvittää vaihtoehtoiset rahoitusmallit ja avustuskanavat. Nämä toimenpiteet pyritään suorittamaan ennen ensi syksyn talousarvioprosessia.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatiman selvityksen vastaukseksi betonista skeittiparkkia koskevaan kuntalaisaloitteeseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa