Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 116

16.04.2019

 

Sovintosopimuksen mukaisen korvauksen maksaminen Anna Mäkelälle

 

451/00/2013

 

Khall 16.04.2019 § 116

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätettyä hylätä Kittilän kunnan ja Anna Mäkelän välisestä sovintosopimuksesta tehdyn valituksen (KHO:n päätös 20.3.2019, dnro 3059/3/18), jossa valittajina olivat Inkeri Yritys ja Pentti Kangas, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asiassa jäänyt voimaan. Näin ollen Kittilän kunnan ja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus on saanut lainvoiman kun KHO on antanut päätöksensä.

 

Sovintosopimuksen kohdassa 3. Kittilän kunnan maksettava korvaus (s. 7) mukaan Kittilän kunta maksaa Mäkelälle 140.828,72 euroa. Maksu koostuu asiamiehen käyttämisestä aiheutuneiden kulujen korvauksesta 15.1.2016 jälkeiseltä ajalta 17.068 euroa lisättynä arvonlisäverolla (24%), 4.096,32 euroa sekä virkasuhteen päättymisen johdosta maksettavasta korvauksesta 119.664,40 euroa ( 18 kuukautta x 6.646,91 euroa).

 

Sopimuksen mukaan Anna Mäkelälle maksettava korvaus erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun Kittilän kunnanvaltuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 15.2.2017. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman kun se on annettu eli 20.3.2019. Anna Mäkelälle maksettava korvaus erääntyy sovintosopimuksen mukaan näin ollen maksettavaksi 20.4.2019.

 

Kaikkiaan 119.644,40 euron suorituksesta tehdään sopimukseen kirjatun mukaisesti ennakonpidätys. Mäkelä toimittaa kunnalle verokortin ennakonpidätyksen suorittamista varten.

 

Sovintosopimuksen kohdan 5. Virkasuhteeseen liittyvät ja muut vaatimukset mukaan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan Mäkelän virkasuhteeseen tai sen päättymiseen liittyen muita kuin tästä sopimuksesta ilmeneviä vaatimuksia.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää laittaa sovintosopimuksen mukaisen korvaussumman 140.828,72 euroa maksuun Anna Mäkelälle vähennettynä 119.644,40 euron suorituksesta tehtävällä ennakonpidätyksellä, joka tehdään Mäkelän kuntaan toimittaman verokortin ennakonpidätysprosentin mukaisesti.

 

Päätös:

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyn osalta ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanhallitus hyväksyy vs. kunnanjohtajan esityksen sekä tekee lisäksi periaatepäätöksen siitä, että mikäli lainvoimaisia tuomioita tahallisesta rikoksesta tulee irtisanomispäätöksen tekemiseen 17.11.2014 osallistuneille ja/tai irtisanomispäätöksen valmisteluun tai täytäntöönpanoon osallistuneille, kunnan tulee toimia kunnan edun mukaisesti ja palata tähän asiaan ja käynnistää toimenpiteet tämän rahan sekä kunnan Mäkelälle hänen työttömyysajaltaan suorittaman ansionmenetyskorvauksen perimiseksi tuomituilta. Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.

Mertaniemen ja Ovaskaisen allekirjoittama vastaesitys kokonaisuudessaan tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.

Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen Mertaniemen esitykseen perustuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. __________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa