Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 91

26.03.2019

Kunnanhallitus

§ 115

16.04.2019

 

Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakan hankintamenettely

 

42/10.03.01/2019

 

Khall 26.03.2019 § 91

 

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö, puh. 0400 862 532)

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 12.02.2019 (§ 33) päättänyt käynnistää kilpailutuksen valmistelun koskien kunnan talvireittien ylläpitoa.

 

Yhdyskuntainsinööri on aloittanut asian valmistelun ja hankinnasta on keskusteltu kunnan sisäisessä reittityöryhmässä 11.3.2019. Hankintamenettelyyn esitetään noudatettavaksi seuraavia reunaehtoja:

 

 • Urakkaan kuuluu Kittilän kunnan hallinnoimien moottorikelkka-, hiihto-, talvikävely- ja pyöräily(fatbike) reittien talvikauden kunnossapito

 • Urakka ei kata sivukylissä olevaa latuverkostoa

 • Hankintana avoin menettely

 • Urakan kesto viisi (5) vuotta alkaen 1.10.2019

 • Tarjouspyyntö valmistellaan teknisellä osastolla ja se julkaistaan Cloudia kilpailutusjärjestelmässä kesäkuun aikana

 • Urakan ratkaisuperusteena käytetään hinta- ja laatuosiota

 • Tarjouspyynnössä pyydetään erikseen hinta myös pelkästään Kittilän kirkonkylän latureittien kunnossapidosta

 • Tarjoajan tulee täyttää soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset

 

Vs. kunnanjohtaja:

Hankintamenettelyssä noudatetaan esitettyjä reunaehtoja.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

__________

 

Khall 16.04.2019 § 115

 

Yhdyskuntainsinööri on suorittanut asian suhteen jatkovalmistelua ja esittää edelleen hankintamenettelyssä noudatettavaksi seuraavia reunaehtoja:

 

 • Hankinnan kohteena on Kittilän kunnan hallinnoimien talvireittien (moottorikelkka-, hiihto-, talvikävely- ja pyöräilyreitit) kunnossapitourakka, poislukien kirkonkylän latureitistö, jota nykyisin ylläpitää kunnan liikuntatoimi

 • Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka. Urakkaa ei jaeta eri osa-alueisiin vaan urakoitsijan tarjouksen tulee sisältää tarjouspyynnössä oleva koko reittiverkosto

 • Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille, tämän pidemmälle ei sallita hankintaketjutusta

 • Urakan kesto viisi vuotta, sisältäen viisi 12 kuukautta kestävää sopimuskautta. Ensimmäisen kauden alku 1.10.2019 ja päättyminen 30.9.2020

 • Tarjouspyynnön julkaiseminen (avoin menettely) Cloudia kilpailuttamisjärjestelmässä 30.6.2019 mennessä. Tarjouksen laskenta-aika 7 viikkoa julkaisemisesta

 • Tekninen osasto valmistelee hankinnan käyttäen apuna tarvittavaa asiantuntija osaamista

 • Tarjoajan tulee täyttää kaikki hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Hankintamenettelyssä noudatetaan jatkovalmistelun pohjalta laadittuja reunaehtoja.

 

Päätös:

Ahti Ovaskainen esitti, että lisäyksenä esitykseen kelkkareittien hoidon osalta olisi mahdollista tehdä erillinen tarjous. Tuula Mertaniemi kannatti Ovaskaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Ahti Ovaskaisen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) "jaa" ääntä ja kaksi (2) "ei" ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa