Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.04.2019/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 108

16.04.2019

 

Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort LTD:n välinen kaavoituksen käynnistämissopimus, Levin etelärinteen asemakaavamuutos

 

150/10.02.03/2017

 

Khall 16.04.2019 § 108

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt (Khall 10.4.2018 § 118) Oy Levi Ski Resort Ltd:n hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Levitunturin etelärinteen Tievan kaava-alueen kortteliin 972 sekä sen yhteydessä oleville tiloille Hissi RN:o 56:151 ja Levi531 RN:o 104:25. Asemakaavamuutoksen laatimisesta on tarpeellista tehdä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välille kaavoituksen käynnistämissopimus.

 

Sopimus koskee asemakaavamuutosta Levin etelärinteen korttelissa 972, sen yhteydessä olevaa rinnealuetta sekä Levin ympärystien eteläpuolista aluetta. Alue on rajattu sopimuksen liitekarttaan.

 

Sopimuksen tarkoituksena on että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.

 

Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.

 

Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 13000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

 

Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.

 

Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa