Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 39

10.04.2019

 

Koulunkäynninohjaajien vakinaistaminen

 

Koululk 10.04.2019 § 39

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kittilän kunnan palveluksessa on lukuvuoden 2018-2019 aikana 32 koulunkäynninohjaajaa. Kaksitoista heistä on toistaiseksi otetussa toimessa.

 

Kittilän kunnan koulunkäynninohjaajien vakinaistamista on käsitelty useamman kerran koululautakunnassa 1.3.2018 §127, 14.3.2018 §136 ja 11.4.2018 §168.

 

Vakinaistamisprosessi on jäänyt vuoden 2018 aikana kesken. Asiaan on palattu alkuvuodesta 2019. Henkilöstöpäällikkö ja vs. sivistystoimenjohtaja ovat neuvotelleet pääluottamusmiesten kanssa tilanteesta. Keskusteluissa on käsitelty koulunkäynninohjaajien vakinaistamistarvetta, koska usea koulunkäynninohjaaja on toiminut vuosia määräaikaisena koulunkäynninohjaajana. Työsuhteet ovat katkenneet kesänajaksi. Yksi koulunkäynninohjaaja on toiminut välissä myös toimistotehtävissä.

Neuvotteluissa on päädytty esittämään kuuden koulunkäynninohjaajan vakinaistamista. Vakinaistamiskriteerinä on käytetty työhistoriaa. Ehdotetuilla kuudella henkilöllä on pisimmät työhistoriat Kittilän kunnan palveluksessa koulunkäynninohjaajana.

 

Työsopimuslain 3 § mukaan: "Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.

 

Työsopimuslaki (HE157/200 toteaa: Harkittaessa oikeutta määräaikaisen sopimuksen tekemiseen olisi otettava huomioon, onko työnantajalla mahdollisuus muun muassa töiden uudelleenjärjestelyjen tai loma-aikojen porrastuksen avulla tarjota työntekijälle jotakin muuta työtä jäljelle jääväksi lyhyeksi väliajaksi tai sopia työsopimuksessa työnteon ja palkanmaksun lyhytaikaisesta keskeyttämisestä (KHO).

 

Henkilöstöpäällikön ja vs. sivistystoimenjohtajan sekä järjestöjen edustajien pääluottamusmiesten kanssa on neuvoteltu myös, että vakinaistettaville tulee mahdollisuus työnteon ja palkanmaksun lyhytaikaiseen keskeyttämiseen kesänaikana. Kunnalla ei ole niin suurta sijaistyövoiman tarvetta, että se voisi tarjota väliaikaistyötä kesäksi kaikille koulunkäynninohjaajille. Kesäkeskeytys vähentää hieman palkkakuluja, ja työntekijöillä on mahdollisuus saada sen ajalta työttömyyspäivärahaa.

 

Vakinaistettavien henkilöiden kanssa on keskusteltu ja he suostuvat koulunkäynninohjaajien tehtävien vakinaistamiseen. Kesäkeskeytysmahdollisuus on varmistettu työmarkkinalakimies Heikki Wileniltä ja se on hänen lausunnon mukaan mahdollista tehdä uusiin työsopimuksiin.

 

Koulunkäynninohjaajien kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja tai nuoriso-ohjaaja). Nyt vakinaistettavilla on edellä mainittu kelpoisuus.

 

Talousarvio 2019 sisältää mahdollisuuden kuuden koulunkäynninohjaajan vakinaistamiseen. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää vakinaistaa Sari Juholan, Heli Kurthin, Päivi Onnelan, Ulla Paakkin, Susa Tauriaisen ja Silva Virtan työsuhteet 1.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa oleviksi. Työsopimuksissa määritellään työaika sekä työnteon ja palkanmaksun lyhytaikaisesta keskeyttämisestä kesäajalla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa