Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
92   Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastine tarkastauslautakunnan arviointikertomuksesta 2019
93   Rakennus- ja ympäristölautakunnan lasusunto tilintarkastajan loppuraportista 2019
94   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteumavertailu 30.8.2020 saakka
95   Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
96   Rakennusvalvontaviranomaiselle tiedoksi saatetavat asiat
97   Poikkeamislupa 20-0304-POI
99   Hakemus valokuitukaapelin sijoittamisoikeudesta Kallon kylään kiinteistölle 261-402-1-52 Pähtilä
99   Rakennuslupa 20-306-R
100   Pohjaeläinten määritys Loukisen purkuputken seurannassa
101   Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Jauhojärvi Pirkko puheenjohtaja
Vuolli Oula 1. varapuheenjohtaja
Mäkitalo Jussi 2. varapuheenjohtaja
Jussila Katja jäsen
Mäntymaa Vuokko jäsen
Niva Jukka jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Toivola Juha jäsen
Yritys Inkeri jäsen
Niska Matti esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Ylönen Simo esittelijä/pöytäkirjanpitäjä