Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 85

06.07.2020

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat

 

RakYmplk 06.07.2020 § 85

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 57/2020 19.5.2020: Kittilän kaivoksen CIL2.rikastushiekka-altaan patojen korottaminen, Kittilä. Agnico Eagle Finland Oy.

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 87/2020 22.6.2020: Biohajoavan jätteen kompostointilaitoksen ympäristölupa ja olemassa olevan toiminnan muuttaminen, Kittilä. Hettula Oy.

 

Kallon vanhan koulun PIMA-maat, Lapin ELY-keskuksen kirje asiassa.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta merkinnee asiat tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi

Agnico Eagle Finland Oyn sähköpostit koskien kaivoksen uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa (PSAVI/67/2020).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 98/2020 1.7.2020, Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentaminen, Kittilä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa