Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Viranhaltijapäätökset ajalta 4.6.-16.9.2020

Koululautakunta

11

21.09.2020

 

11

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset

 

Koululk

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)

 

Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.

Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).

Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.

 

Liitteenä luettelo koulutoimen tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi Koululautakunnalle.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 4.6.2020-16.9.2020.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa